За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. Обсъждането ще започне от 11.00 ч. на 23.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

23.07.2013 г.PDF документ 240.87KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство в сила от 01.08.2013 г. Обсъждането ще започне от 11.00 ч. на 23.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4. Съобщението е поставено на интернет страницата на 18.07.2013 г.