За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Некст Пауър” ООД за изменение на лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

16.07.2013 г.PDF документ 228.61KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Некст Пауър” ООД за изменение на лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.