За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Методика за разпределение и компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 15.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4. Съобщението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 10.07.2013 г.

15.07.2013 г.PDF документ 151.6KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Методика за разпределение и компенсиране на разходите за закупуване на енергия по преференциални цени между Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от задължения по чл. 35 от Закона за енергетиката. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 15.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4. Съобщението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 10.07.2013 г.