За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия при прилагане на метода „горна граница на цени”. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

16.07.2013 г.PDF документ 130.97KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия при прилагане на метода „горна граница на цени”. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.