За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия при прилагане на метода „горна граница на цени”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

16.07.2013 г.PDF документ 287.62KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия при прилагане на метода „горна граница на цени”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 16.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.