За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Мост Енерджи” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

02.07.2013 г.PDF документ 252.58KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Мост Енерджи” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.