За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Си Енерджи груп” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия №Л-365-15/24.10.2011 г. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

02.07.2013 г.PDF документ 266.19KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Си Енерджи груп” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия №Л-365-15/24.10.2011 г. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.