За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

02.07.2013 г.PDF документ 217.92KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД. Заседанието ще започне от 15.00 ч. на 02.07.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.