За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Национална електрическа компания” ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от последна инстанция”. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 25.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

25.06.2013 г.PDF документ 176.8KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Национална електрическа компания” ЕАД, за издаване на лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от последна инстанция”. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 25.06.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.