За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerЛицензи

N: Титуляр на лицензията Лиценз номер Описание на дейността Срок на лицензията Забележки
1
МОНТАНАГАЗ АД гр. МОНТАНА - 3400; бул. "Трети март" №74, ет.5
№ Л-001-08/ 27.09.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Монтана
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-001/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-001-08/ 27.09.2000 г.
2
ПЛЕВЕНГАЗ ЕАД * /преобразувано предприятие/ гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "Страцин" 38, ап.17
№Л-002-08/ 27.09.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Левски
20 /двадесет/ години
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-002-08/ 20.03.2002 г. Отменено с протоколно решение № 41/09.10.2003 г., т. 6, II Решение № Пр-Л-002/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-002-08/ 27.09.2000 г.
3
КОЖУХГАЗ АД гр. ПЕТРИЧ - 2850; ул. "Цар Борис ІІІ" 46
№Л-003-08/ 03.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Петрич
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-003/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-003-08/ 03.10.2000 г.
4
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПРАВЕЦ ЕАД гр. ПРАВЕЦ - 2161; ул. "Работническа" 9
№Л-004-05/ 17.10.2000 г.
№Л-005-02/ 17.10.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Правец
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години
10 /десет/ години

5
СВИЛОЗА АД гр. СВИЩОВ - 5250; Западна Индустриална Зона
№Л-006-03/ 17.10.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
20 /двадесет/ години
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-006-03/ 27.05.2003 г.
6
БЕДЕК ЕАД гр. ТРЯВНА - 5350 ул. "Ангел Кънчев" 146
№ Л-007-02/ 17.10.2000 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години

7
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО ЕАД гр. ГАБРОВО - 5300; ул. "Индустриална" 6
№Л-008-03/ 17.10.2000 г.
№Л-009-05/ 17.10.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Габрово
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години

8
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛОВДИВ-СЕВЕР ЕАД* /преобразувано предприятие/ ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ ЕАД гр. ПЛОВДИВ - 4003; бул. "Васил Левски" 236

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

№Л-010-05/ 17.10.2000 г.
№Л-011-03/ 17.10.2000 г.
№Л-012-02/ 17.10.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за производство на топлинна енергия
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
7 /седем/ години
Решение за изменение на Лицензия
№ И1-Л-010-05/ 16.01.2002 г.
Решение за изменение на Лицензия № И1-Л-011-03/ 16.01.2002 г.
Решение за изменение на Лицензия
№ И1-Л-012-02/ 16.01.2002 г.
Решение № И2-Л-011/26.01.2012г. за изменение на лицензия

Решение № И3-Л-012 от 29.10.2014 г., с което изменя лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г.

9
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ–ЮГ ЕАД, гр. ПЛОВДИВ - 4003; бул. "Васил Левски" 236
№Л-013-02/ 17.10.2000 г.
№Л-014-05/ 17.10.2000 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-013-02/ 16.01.2002 г.
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-014-05/ 16.01.2002 г.
10
ПАВГАЗ" АД гр. ПАВЛИКЕНИ - 5200; ул. "Съединение" 4
№Л-015-08/ 30.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Павликени
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-015/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-015-08/ 30.10.2000 г.
11
РАХОВЕЦГАЗ 96 АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА" - 5100; ул. "Цар Освободител" № 11
№Л-016-08/ 30.10.2000 г.
№Л-017-08/ 30.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Горна Оряховица
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Велико Търново
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-016/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-016-08/ 30.10.2000 г.
Решение № Пр-Л-017/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-017-08/ 30.10.2000 г.
12
ХЕБРОСГАЗ АД гр. ПАЗАРДЖИК - 4400; ул. "Булаир" № 30
№Л-018-08/ 30.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Пещера
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-018/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-018-08/ 30.10.2000 г.
13
ЯМБОЛГАЗ 92 АД гр. ЯМБОЛ - 8600; ул. "Търговска" № 56
№Л-019-08/ 30.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Ямбол
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-019/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-019-08/ 30.10.2000 г.
14
ОВЕРГАЗ ИНК АД гр. СОФИЯ - 1407; ул. "Филип Кутев" 5
№Л-020-08/ 30.10.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Божурище
20 /двадесет/ години
Решение за прекратяване на лицензия № Л-115/10.07.2002 г., т. 2
15
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ ЕАД гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002; ул. "Никола Габровски" № 71А
№Л-021-05/ 15.11.2000 г.
№Л-022-02/ 15.11.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Велико Търново
Лицензия за производство на топлинна енергия
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години

16
ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД гр. БУРГАС - 8000; Кв."Лозово", Северна промишлена зона, ПК 642
№Л-023-02/ 15.11.2000 г.
№Л-024-05/ 15.11.2000 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Бургас
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
 
17
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД гр. ВРАЦА - 3000; ул".Максим Горки" № 9
№Л-025-02/ 15.11.2000 г.
№Л- 026-05/ 15.11.2000 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Враца
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
 Решение за изменение на лицензия № И1-Л-025-02/ 25.11.2004 г. и Решение за изменение на лицензия № И2-Л-025-02/ 04.04.2005 г.
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-026-05/ 25.11.2004 г.
Решение № И3-Л-025/07.05.2012 г. за изменение на енергийния обект
Решение № И4-Л-025/24.02.2014 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
18
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЯМБОЛ ЕАД гр. ЯМБОЛ - 8600; Квартал "Индустриален" 1
№Л-027-05/ 15.11.2000 г.
№Л-028-02/ 15.11.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ямбол
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години
10 /десет/ години

Решение за изменение на лицензия № И1-Л-028-02/ 19.06.2003 г. Решение за изменение на лицензия № И2-Л-028-02/ 31.03.2008 г.
19
ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ ЕАД гр. РУСЕ - 7000; ул. "ТЕЦ изток"
№Л-029-03/ 15.11.2000 г.
№Л-030-05/ 15.11.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Русе
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-029-03/ 14.05.2003 г.
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-030-05/ 14.02.2005 г.
20
ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ ЕАД* /преобразувано предприятие/ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ" АД гр. СОФИЯ - 1680; ул. "Ястребец" 23
№Л-031-02/ 15.11.2000 г.
№Л-032-03/ 15.11.2000 г.
№Л-033-05/ 15.11.2000 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град София
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години

Решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. за изменение и одобряване на бизнес план

Решение № И2-Л-031/29.03.2010 г. за продължаване срока

Решение № И3-Л-032/10.10.2011 г. изменя лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия издадена на "Топлофикация София" ЕАД, по отношение на енергийния обект, като за ТЕЦ "София" заличава основни съоръжения: парогенератори ПГ-2, ПГ-3, ПГ-4 и ПГ-5 и турбогенератори ТГ-4 и ТГ-5 и променя инсталираната електрическа мощност от 100 MW на 75 MW и инсталираната топлинна мощност от 1 425 MW на 1 218 MW

Решение № И4-Л-032/28.08.2015 г. за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с въвеждането в експлоатация на нова производствена мощност - турбогенератор ст. № 9 в ТЕЦ "София"

Решение № И5-Л-032 от 22.12.2015 г. за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с въвеждането в експлоатация на нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 8А (ТГ 8А) и извеждане от експлоатация на турбогенератор ст. № 6 (ТГ 6) в ТЕЦ "София"

Решение № И6-Л-032/21.06.2016 г. изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"


21
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН ЕАД гр. ШУМЕН - 9700; ул. "Съединение" 62 А
№Л-034-05/ 15.11.2000 г.
№Л-035-03/ 15.11.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Шумен
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
 
22
СЕВЛИЕВОГАЗ - 2000 АД гр. СЕВЛИЕВО - 5400; ул. "Петко Р.Славейков" 1
№Л-036-08/ 15.11.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Севлиево
20 /двадесет/ години
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-036-08/ 06.11.2002 г. Решение № Пр-Л-036/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-036-08/ 15.11.2000 г.
23
НОВА ПЛАМА АД гр. ПЛЕВЕН - 5846; Индустриална зона
№Л-037-03/ 15.11.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
15 /петнадесет/ години
Решение № Пр-Л-037-03/ 06.07.2009 г. за прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.
24
МИКРОЕНЕРГИЯ ООД гр. БОТЕВГРАД - 2140; кв. "Чеканица" №1, пк 56
№Л-038-05/ 15.11.2000 г.
№Л-039-02/ 15.11.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ботевград
Лицензия за производство на топлинна енергия
3 /три/ години
3 /три/ години
Решение за продължаване срока на лицензия № Прод-Л-038-05/ 11.07.2003 г. до 25.07.2006 г.
Решение за продължаване срока на лицензия № Прод-Л-039-02/ 11.07.2003 г. до 25.07.2006 г.
25
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" ЕАД гр. ВАРНА - 9020; бул. "Януш Хуняди"
№Л-040-05/ 06.12.2000 г.
№Л-041-02/ 06.12.2000 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Варна
Лицензия за производство на топлинна енергия
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
 
Решение № И1-Л-041-02/ 13.06.2005 г. за изменение на лицензия
26
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД гр. СТАРА ЗАГОРА - 6000; ул. "Отец Паисий" 89
№Л-042-07/ 06.12.2000 г.
№Л-141-07/ 13.08.2004 г.
№Л-141-11/ 13.08.2004 г
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас (без курортен комплекс Сл. бряг); община Тополов град от област Хасково
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Стара Загора; Сливен; Ямбол; Бургас (без курортен комплекс Сл. бряг); община Тополов град от област Хасково
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-042-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията  
27
ТОПЛОФИКАЦИЯ - КАЗАНЛЪК ЕАД гр. КАЗАНЛЪК - 6100; ул. "Цар Освободител" 42
№Л-043-03/ 06.12.2000 г.
№Л-044-05/ 06.12.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Казанлък
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
Решение № И1-Л-043-03/ 27.04.2005 г. за изменение на лицензия
Решение № И1-Л-044-05/ 19.12.2005 г. за изменение на лицензия
28
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ВАРНА ЕАД гр. ВАРНА - 9000; ул. "Оборище" № 13 А
№Л-045-07/ 06.12.2000 г.
№Л-139-07/ 13.08.2004 г.
№Л-139-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Варна; Добрич; Шумен; Търговище
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Варна (с изключение на територията к.к. Зл. Пясъци); Добрич; Шумен; Търговище
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Варна (с изключение на територията к.к. Зл. Пясъци); Добрич; Шумен; Търговище
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
 Решение № Пр-Л-045-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
29
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА" - 5100; ул. "Съединение" № 151
№Л-046-07/ 06.12.2000 г.
№Л-138-07/ 13.08.2004 г.
№Л-138-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; Силистра
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; Силистра
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Велико Търново; Габрово; Русе; Разград; Силистра
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-046-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
30
ДЕВЕН АД гр. ДЕВНЯ - 9160
№Л-047-03/ 06.12.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
20 /двадесет/ години
Решение № И1-Л-047/ 13.12.2004 г. за изменение на лицензията Решение № И2-047-03/ 05.06.2006 г. за изменение на лицензията. Решение № И6-Л-047/28.11.2011 г. за изменение на лицензия Решение № И5-Л-047/15.03.2010 г., с което изменя издадената лицензия.
Решение № И7-Л-047 oт 27.10.2015 г. за изменение на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" по отношение на енергийния обект, като се въвежда в експлоатация нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 3, извежда се от експлоатация парогенератор ст. №9, и се променя инсталираната електрическа мощност от 121 MWе на 125 MWе и инсталираната топлинна мощност от 980 MW на 820 MW
31
ПРИМАГАЗ АД гр. ВАРНА – 9009, бул. "Вл. Варненчик", 267
№Л-048-08/ 06.12.2000 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на Община Варна
10 /десет/ години

Решение за прекратяване процедура по изменение на лицензия № Пр-И-Л-048-08/ 10.07.2002 г.

 

Решение № Пр-Л-048/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-048-08/ 06.12.2000 г.


32
АЕЦ - КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. КОЗЛОДУЙ - 3321
№Л-049-03/ 11.12.2000 г.
№Л-050-05/ 11.12.2000 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Козлодуй
30 /тридесет/ години
30 /тридесет/ години
 
33
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН ЕАД гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "Дойран" 73
№Л-051-07/ 08.01.2001 г.
№Л-137-07/ 13.08.2004 г.
№Л-137-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; Видин
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; Видин
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Плевен; Ловеч; Враца; Монтана; Видин
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-051-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
34
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ ЕАД гр. ПЛОВДИВ - 4000; ул. "Хр.Г.Данов" 37
№Л-052-07/ 08.01.2001 г.
№Л-140-07/ 13.08.2004 г.
№Л-140-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; Хасково
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; Хасково
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Пловдив; Пазарджик; Смолян; Кърджали; Хасково
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-052-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
35
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕАД гр. СОФИЯ - 1360; Общ.Илинден, бул. "Европа" 2
№Л-053-07/ 08.01.2001 г.
№Л-136-07/ 13.08.2004 г.
№Л-136-11/ 13.0.8.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; Кюстендил
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; Кюстендил
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на Софийска област; Благоевград; Перник; Кюстендил
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-066-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
36
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПОПОВО АД гр. ПОПОВО - 7800; Площад "Ал.Стамболийски" 1, ст.302
№Л-054-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Попово
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-054/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-054-08/08.01.2001 г.


37
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД, гр. ПЕРНИК - 2300; Площад "Св.Иван Рилски" 1
№Л-055-03/ 08.01.2001 г.
№Л-056-05/ 08.01.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Перник
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години
Решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г. относно продължаване срока на лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността "пренос на топлинна енергия", с вх. № Е-ЗЛР-ПД-68 от 22.12.2014 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
38
РАХОВЕЦГАЗ 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 5100; ул. "Цар Освободител" № 11
№Л-057-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Лясковец
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-057/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-057-08/ 08.01.2001 г.
39
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД гр. ПЛЕВЕН - 5800; ул. "София" 2
№Л-058-03/ 08.01.2001 г.
№Л-059-05/ 08.01.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Плевен
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
Решение №И1-Л-058-03/ 26.06.2008 г. за изменение на лицензия №Л-058-03/ 08.01.2001 г.
40
ЛОВЕЧГАЗ 96 АД гр. ЛОВЕЧ - 5500; ул. "Търговска" 55, ет.3, ПК 213
№Л-060-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Ловеч
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-060/ 17.12.2004г. за прекратяванена лицензия № Л-060-08/ 08.01.2001 г.


41
ОВЕРГАЗ ИНК АД гр. СОФИЯ - 1000; ул. "Филип Кутев" 5
№Л-061-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на столичен общински район Банкя
10 /десет/ години

Решение за прекратяване на Лицензия
№ Л-114/ 10.07.2002 г., т. 2


42
ХЕБРОСГАЗ АД гр. ПАЗАРДЖИК - 4400; ул. "Булаир" № 30
№Л-062-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Пазарджик
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-062/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-062-08/ 08.01.2001 г.


43
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПЪРВОМАЙ ООД* /преобразувано предприятие/ "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ПЪРВОМАЙ"АД гр. ПЪРВОМАЙ - 4270; ул. "Орфей" 14
№Л-063-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Първомай
10 /десет/ години

Решение за изменение на Лицензия
№ И1-Л-063-08/ 16.01.2002 г.

Отменено с протоколно решение № 41/09.10.2003 г., т. 6, II

 

Решение № Пр-Л-063/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-063-08/ 08.01.2001 г.


44
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - РАЗГРАД АД гр. РАЗГРАД - 7200; ул. "В. Левски"11
№Л-064-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Разград
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-064/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-064-08/ 08.01.2001 г.


45
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - СТАРА ЗАГОРА ООД гр. СТАРА ЗАГОРА - 6000; ул. "ген. Гурко" 75
№Л-065-08/ 08.01.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Стара Загора
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-065/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-065-08/ 08.01.2001 г.


46
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТОЛИЧНО ЕАД гр. СОФИЯ - 1309; Общ.Илинден, ул. "Цар Симеон" 330
№Л-066-07/ 07.02.2001 г.
№Л-135-07/ 13.08.2004 г.
№Л-135-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на София – град
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на (всички райони на Столична община)
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на (всички райони на Столична община)
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

47
КОМЕКЕС АД гр. САМОКОВ - 2000; ул. "Гр. Игнатиев" 2
№Л-067-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Самоков
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-067/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-067-08/ 14.02.2001 г.


48
ТЕЦ "МАРИЦА 3" ЕАД гр. ДИМИТРОВГРАД - 6400
№Л-068-03/ 14.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № И2-Л-068 от 05.06.2015 г. относно продължаване на срока на лицензия №Л-068-03/ 14.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия
49
ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК - 5870; Област Плевенска, ул. "Хр. Янчев"57
№Л-069-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Долни Дъбник
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-069/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-069-08/ 14.02.2001 г.


50
КАВАРНА ГАЗ ООД гр. КАВАРНА - 9650; ул. "Добротица" 23
№Л-070-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Каварна
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-070/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-070-08/ 14.02.2001 г.


51
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД гр. СОФИЯ - 1000; ул. "Веслец" 5
№Л-071-01/ 14.02.2001 г.
№Л-072-04/ 14.02.2001 г.
№Л-073-01/ 14.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица Изток 3"
Лицензия за пренос на електрическа енергия
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ
10 /десет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение за прекратяване на лицензия под условие № Р-001/ 06.02.2002 г., т. 2
Решение № Пр-Л-072/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-072-04/ 14.02.2001 г.
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01/ 20.03.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от "ВЕЦ "Рила" и ВЕЦ "Пастра" – Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01/ 12.12.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от каскади "Санданска Бистрица" и "Копринка" – Решение за прекратяване на лицензия № ПрIII-Л-073-01/ 16.05.2003 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Жребчево" – Решение № И1-Л-073-01/ 26.03.2004 г., за допълнение на лицензия № Л-073-01/ 14.02.2001 г. за производство на ел. енергия от ВЕЦ чрез нова ВЕЦ "Цанков камък" Решение за прекратяване на лицензия № Пр4-Л-073-01/ 10.05.2004 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Асеница І" и ВЕЦ "Китка"
52
БУЛГАРГАЗ ЕАД гр. СОФИЯ - 1336; ж.к. Люлин, бул. "Панчо Владигеров" 66, пк3
№Л-074-09/ 14.02.2001 г.
№Л-075-06/ 14.02.2001 г.
№Л-076-08/ 14.02.2001 г.
№Л-077-10/ 14.02.2001 г.
Лицензия за съхранение на природен газ
Лицензия за пренос на природен газ
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за транзитен пренос на природен газ
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
10 /десет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-074/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-074-09/ 14.02.2001 г.
Решение № Пр-Л-075/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-075-06/ 14.02.2001 г.
Решение № Пр-Л-076-08/ 01.03.2005 г., за частично прекратяване на лицензия
Решение № Пр-Л-077/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-077-10/ 14.02.2001 г.
53
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ВРАЦА" АД* /преобразувано предприятие/ "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ - ВРАЦА" ЕАД гр. МЕЗДРА - 3100; ул. "Янко Сакъзов" № 19
№Л-078-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Мездра
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-078/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-078-08/ 14.02.2001 г.


54
ЦЕНТРАЛГАЗ АД гр. ГАБРОВО - 5300; ул. "Цанко Дюстабанов" 24, ПК 132
№Л-079-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Габрово
10 /десет/ години

Решение № Пр-Л-079/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-079-08/14.02.2001 г.


55
ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД гр. ВАРНА - 9000; ул. "Цар Симеон І" 25, ет.7, П.К. 619
№Л-080-08/ 14.02.2001 г.
№Л-081-08/ 14.02.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Добрич
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Търговище
10 /десет/ години
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-080/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-080-08/ 14.02.2001 г.
Решение № Пр-Л-081/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-081-08/ 14.02.2001 г.
56
ТОПЛОФИКАЦИЯ - РАЗГРАД ЕАД гр. РАЗГРАД - 7200; ул. "Черна", "Индустриална Зона"
№Л-082-02/ 21.02.2001 г.
№Л-083-05/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в гр. Разград
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години
 
57
ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН ЕАД гр. СЛИВЕН - 8800; бул. "Ст. Караджа" 23
№Л-084-03/ 21.02.2001 г.
№Л-085-05/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Сливен
20 /двадесет/ години
20 /двадесет/ години

58
ТЕЦ "ВАРНА" ЕАД с. ЕЗЕРОВО - 9129; Община Белослав, Варненска област
№Л-086-01/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
20 /двадесет/ години

59
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЛОВЕЧ ЕАД гр. ЛОВЕЧ - 5500; ж.к. "Здравец"
№Л-087-02/ 21.02.2001 г.
№Л-088-05/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Ловеч
5 /пет/ години
5 /пет/ години

60
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - САМОКОВ" ЕАД гр. САМОКОВ - 2000; ул. "Цар Симеон" 56
№Л-089-02/ 21.02.2001 г.
№Л-090-05/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Самоков
10 /десет/ години
10 /десет/ години
Прекратена с решение № Пр-Л-089/ 03.06.2005 г.
61
ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с. КОВАЧЕВО - 6265; Община Раднево, Област Стара Загора
№Л-091-01/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
20 /двадесет/ години

62
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ИСКРЕЦ" ЕАД с. ИСКРЕЦ - 2290; Община Своге, Софийска област
№Л-092-02/ 21.02.2001 г.
№Л-093-05/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в с. Искрец
10 /десет/ години
10 /десет/ години
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-092-02/ 17.03.2003 г.
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-093-05/ 17.03.2003 г.
63
ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД с. Големо село, област Кюстендилска, Община Бобов дол
№Л-094-01/ 21.02.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № О-Л-094-01/ 17.03.2008 г. за отказ за изменение на лицензия
Решение № И1-Л-094/21.03.2011 г., с което продължава срока на издадената на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД лицензия - срока до 31.12.2014 г.
Решение № И2-Л-094/19.12.2014 г., с което продължава срока на издадената на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД лицензия - срок от 5 (пет) години
64
"БРИКЕЛ" ЕАД гр. ГЪЛЪБОВО - 6280, Област Стара Загора
№Л-095-05/ 14.03.2001 г.
№Л-096-03/ 14.03.2001 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Гълъбово
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
10 /десет/ години
№ И1-Л-095/12.07.2010 г. с което изменя лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” по отношение на границите на територията, обхваната от лицензията, поради топлофициране на нова територия и продължава срока на лицензия №Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия” и на лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” с 10 години Решение №И1-Л-095/12.07.2010 г., с което изменя лицензия №Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия” по отношение на границите на територията, обхваната от лицензията и продължава срока с 10 години;
65
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 5100, Област Велико Търново, ул."Свети княз Борис І"
№Л-097-03/ 14.03.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години

66
"КРЕМИКОВЦИ" АД гр. СОФИЯ, Кв."Ботунец", п.к. 1870
№Л-098-03/ 14.03.2001 г.
№Л-099-05/ 14.03.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години
Решение № Пр-Л-098/30.08.2010 г. с което прекратява лицензия № Л-098-03/14.03.2001 г. и лицензия № Л-099-05/14.03.2001 г.
67
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ХАСКОВО" АД гр. ХАСКОВО - 6300, Площад "Свобода" 7, ет.4
№Л-100-08/ 14.03.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Хасково
5 /пет/ години
Решение № Пр-Л-100/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-100-08/ 14.03.2001 г.
68
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВИ ПАЗАР" АД гр. НОВИ ПАЗАР - 9900, ул."Васил Левски" 3
№Л-101-08/ 14.03.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Нови Пазар
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-101/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-101-08/ 14.03.2001 г.
69
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ АСЕНОВГРАД" АД* /преобразувано предприятие/ "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ АСЕНОВГРАД" ЕАД гр. АСЕНОВГРАД - 4230, Пл."Тракия" № 10 Б
№Л-102-08/ 21.03.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Асеновград
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-102/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-102-08/ 21.03.2001 г.
70
"ТТТ - СЛЪНЦЕ" АД* /преобразувано предприятие/ "ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ /ЕНТЕЛ/" АД гр. СОФИЯ - 1309, ул."Кукуш" № 1
№Л-103-02/ 21.03.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-103-02/ 02.10.2003 г.
71
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВА ЗАГОРА" АД гр. НОВА ЗАГОРА - 8900, Площад "Свобода" 14
№Л-104-08/ 21.03.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Нова Загора
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-104/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-104-08/21.03.2001 г.
72
"ВЕЛБЪЖДГАЗ" АД гр. КЮСТЕНДИЛ - 2500, Пл."Велбъжд" 1
№Л-105-08/ 21.03.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Кюстендил
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-105/17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-105-08/21.03.2001 г.
73
"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД гр. БУРГАС - 8104
№Л-106-03/ 10.05.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
15 /петнадесет/ години
Решение №Л-268/ 26.06.2008 г. за прекратяване на лицензия № Л-106-03/ 10.05.2001 г.
74
"СИИФ МЕКАМИДИ-ЛИТЕКС" ООД* /преобразувано предприятие/ "ПИРИНСКА БИСТРИЦА – ЕНЕРГИЯ" АД гр. СОФИЯ -1000, , ул."Узунджовска" № 1
№Л-107-01/ 10.05.2001 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ
20 /двадесет/ години
Решение за изменение на лицензия № И1-Л-107-01/ 27.06.2002 г.
75
"ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ-СЕРВИЗ" АД* /преобразувано предприятие/ "ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" АД гр. ВАРНА - 9000, к.к."Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция"
№Л-108-07/ 10.05.2001 г.
№Л-142-07/ 13.08.2004 г.
№Л-142-11/ 13.08.2004г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на КК "Златни пясъци"
30 /тридесет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-108-07/ 13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията
76
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ РАЗГРАД" АД гр. РАЗГРАД - 7200, ул."Васил Левски " 11
№Л-109-08/ 10.05.2001 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Исперих
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-109/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-109-08/ 10.05.2001 г.
77
"БАЛКАНГАЗ 2000" АД гр. БОТЕВГРАД - 2140, ул."Акад.Ст.Романски" №
№Л-110-08/ 10.05.2001 г.
Лицензия за рапределение на природен газ за територията на община Ботевград
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-110/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-110-08/ 10.05.2001 г.
78
"ХЕРОС" ЕООД гр. ГАБРОВО 5300 ул."Л. Каравелов" 26
№Л-111-02/ 06.06.2001 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-111 от 17.05.2010 г., с което прекратява лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г.
79
"ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК III" АД (ENTERGY) /преобразувано предприятие/ "ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД гр. СОФИЯ 1000 общ. Средец, бул. "Фритьоф Нансен" 9
№Л-001-01/ 06.02.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица-Изток 3"
20 /двадесет/ години
Лицензия, издадена под условие Решение №И1- Р-001/19.09.2011 г., с което изменя наименованието на лицензианта на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД
Решение№ И2-Р-001/17.12.2012 г.за изменение на лицензия, като променя седалището и адреса на управление на дружеството
80
"ХИМЕНЕРГО" ЕАД гр. ВРАЦА ул. Шосе за гр. Мездра
№Л-112-03/ 06.03.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-112-03/ 25.11.2004 г., за прекратяване на лицензия
81
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАНИТОИД" АД гр. СОФИЯ 1000 ул. "Московска" 27, вх. Б, ет. 4
№Л-113-01/ 20.03.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ
20 /двадесет/ години

82
"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БАНКЯ 1320
№Л-114-08/ 10.07.2002 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на СОР Банкя
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-114/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-114-08/ 10.07.2002 г.
83
"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БОЖУРИЩЕ 2227 бул. "Европа" 26А
№Л-115-08/ 10.07.2002 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град Божурище
20 /двадесет/ години
Решение № Пр-Л-115/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-115-08/ 10.07.2002 г.
84
"ВИДАХИМ" АД гр. ВИДИН 3700 Южна промишлена зона
№Л-116-03/ 27.11.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-116/21.02.2012 г.
85
"ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ" АД гр. СОФИЯ 1715 ж. к. Младост 4 ул. "Бизнес парк София" 1, сгр. 3, ет. 4
№Л-117-01/ 12.12.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-117-01/ 30.06.2005 г. за допълнение на лицензия
86
"ТОПЛИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕКОЛОГИЯ-21" ООД гр. Стамболийски 4210 бул. "Иван Вазов" №1
№Л-118-03/ 12.12.2002 г.
№Л-119-05/ 12.12.2002 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Стамболийски
20 /двадесет/ години
10 /десет/ години
Решение № Л-267/26.06.2008 г. за прекратяване на лицензия №Л-118-03/ 12.12.2002г. и лицензия №Л-119-03/ 12.12.2002 г.
87
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ЛОЗНИЦА" ЕАД, гр. Лозница 7290, ул. Й. Йовков 3, обл. Разград
№Л-120-05/ 15.01.2003 г.
№Л-121-02/ 15.01.2003 г.
Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Лозница
Лицензия за производство на топлинна енергия
10 /десет/ години
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-121/20.02.2012 г. за прекратяване на лицензията
88
"ТЕЦ-СВИЛОЗА" АД, гр. СВИЩОВ – 5253 Западна индустриална зона

„ТЕЦ Свищов“ АД
гр. София,
ул. „Кръстьо Сарафов“ № 34, ет. 2, ап. 4
№Л-122-03/ 23.04.2003 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
20 /двадесет/ години
Решение № И1-Л-122 от 18.03.2016 г., с което изменя лицензия № Л-122-03 от 23.04.2003 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „ТЕЦ Свищов“ АД
89
"ПЕТРОЛ" АД, гр. СОФИЯ 1407, "Лозенец", бул. "Черни връх" №43 тел. 02/ 969 0226
№Л-123-01/ 16.05.2003 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Жребчево"
15 /петнадесет/ години

90
"СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ" ЕООД, гр. СОФИЯ 1000, общ. "Триадица", ул. "Узунджовска" №1
№Л-124-01/ 16.05.2003 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне"
20 /двадесет/ години

91
"ВАРНАГАЗ" АД гр. Варна 9000 ул. "Ал. Дякович" № 31
№Л-125-08/ 17.07.2003 г.
Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Варна, с изключение на районите Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-125/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-125-08/ 17.07.2003 г.
92
"ДОБРУДЖА ГАЗ" АД гр. Генерал Тошево 9500 ул. "В. Априлов" № 15
№Л-126-08/ 17.07.2003 г.
Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Генерал Тошево
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-126/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-126-08/ 17.07.2003 г.
93
"СОФИЯГАЗ" ЕАД гр. БОЖУРИЩЕ 2227 бул. "Европа" № 26А
№Л-127-08/ 09.10.2003 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на град София с изключение на район Банкя
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-127/ 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-127-08/ 09.10.2003 г.
94
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ РУСЕ" ЕАД гр. София 1407 ул. "Филип Кутев" №5
№Л-128-08/ 09.10.2003 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на община Русе
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-128/17.12.2004г. за п рекратяване на лицензия № Л-128-08/ 09.10.2003 г.
95
"ЯМБОЛЕН" АД гр. Ямбол 8603 ул. "Ямболен" № 35
№Л-129-03/ 06.11.2003 г., т. III
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
25 /двадесет и пет/ години
Решение № И1-Л-129-03/ 03.06.2005 г. за изменение на лицензия Решение №И2-Л-129-03/28.11.2007 г.за изменение на лицензия
96
"ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ – СТАМБОЛИЙСКИ" АД гр. Стамболийски 4210 ул. "Заводска" № 1
№Л-130-03/ 13.11.2003 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-130/19.11.2007 г. за промяна на наименованието, като го променя на "Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД Решение №И2-Л-130 от 12.09.2011 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта
Решение № И3-Л-130 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-130-03 /13.11.2003г
Решение № И4-Л-130/27.03.2014 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
97
"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД гр. Варна-9000 ул. "Цар Симеон І" № 25, ет.7, П.К.619
№Л-131-08/ 10.02.2004 г.
№Л-131-12/ 10.02.2004 г.
Лицензия за разпределение на природен газ на територията на регион Мизия
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-131/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-131-12/10.02.2004 г. и издаване на лицензия № Л-131-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
98
"ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" АД гр. Варна-9000 ул. "Цар Симеон І" №25, ет.7, П.К.619
№Л-132-08/ 26.02.2004 г.
№Л-132-12/ 26.02.2004 г.
Лицензия за разпределение на природен газ за територията на регион Добруджа
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-132/27.10.2008 г. т.2 добавя територията на общините Добрич и Тервел Решение № И2-Л-132/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-132-12/26.02.2004 г. и издаване на лицензия № Л-132-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
Решение № И3-Л-132 от 27.05.2013 г. изменение на лицензия
99
"РУНО-КАЗАНЛЪК" АД гр. Казанлък-6100 ул. "Маньо Стайнов" № 4
№Л-133-01/ 10.05.2004 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ "Асеница І" и ВЕЦ "Китка"
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Р – 123/ 11.10.2010 г., с което изменя лицензия № Л-133-01/10.05.2004 г. за дейността „производство на електрическа енергия”
100
"СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД К.К. "Слънчев бряг"-8240 П.К.1
№Л-134-07/ 10.05.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия за територията на к.к. "Слънчев бряг"
30 /тридесет/ години
Решение № Р-065/26.09.2007 г. за прекратяване на лицензия № Л-134-07/ 10.05.2004 г.
101
"Електроразпределение Столично" ЕАД гр. СОФИЯ 1309, ул. "Цар Симеон" 330
„ЧЕЗ Разпределение България” АД
„ЧЕЗ Електро България” АД
№Л-135-07/ 13.08.2004 г.
№Л-135-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години

Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.1 за преобразуване на дружеството

Решение №И1-Л-135-07/29.09.2008 г.изменя лицензия №Л-135-07/13.08.2004 г.

Решение №И1-Л-135/06.06.2011 г. изменя лицензия №Л-135-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия”, в изпълнение на задължителните указания на съда, дадени в решение №8183/19.06.2009г. на ВАС

Решение №О1-Л-135-07/19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”

Решение №О2-Л-135-07/13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия

Решение № И1-Л-135-/09.12.2013 г.

Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.2 за преобразуване на дружеството

Решение №О1-Л-135-11/19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”

Решение №О2-Л-135-11/13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД

Решение №И1-Л-135-11/16.11.2013 г.

102
"Електроразпределение София област" ЕАД гр. СОФИЯ 1360, бул. "Европа" 2
№Л-136-07/ 13.08.2004 г.
№Л-136-11/ 13.08.2004 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
№Пр-Л-053-07 от 13.08.2004 г. Прекратява лицензия №Л-053-07/08.01.2001 г.
Решение №Р-48 /29.11.2006 г., т.3 за преобразуване на дружеството
Решение №Р-048 /29.11.2006 г., т.4 за прекратяване на лицензия №Л-136-11/13.08.2004 г. за общ.снабдяване с ел.енергия
103
"Електроразпределение Плевен" ЕАД гр. ПЛЕВЕН 5800 УЛ. Дойран" 73
"Топлофикация Разград" ЕАД
№Л-137-07/ 13.08.2004 г.
№Л-137-11/ 13.08.2004 г.
№Р-103/ 0.07.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "Обединена Българска Банка" АД и да сключи договор за особен залог на съществуващите машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
№Пр-Л-051 от 13.08.2004 г. Прекратява лицензия №Л-051-07/08.01.2001 г.
Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.5 за преобразуване на дружеството
Решение №Р-048/29.11.2006 г., т.6 за прекратяване на лицензия №Л-137-11/13.08.2004 г. за общ.снабдяване с ел.енергия
104
"Електроразпределение Горна Оряховица" ЕАД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА*
ЕОН "България Мрежи" АД 5100 ул. "Съединение" 151
"Овергаз Изток" АД
№Л-138-07/ 13.08.2004 г.
№Л-138-11/ 13.08.2004 г.
№Р-104/ 20.07.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Разрешава на "Овергаз Изток" АД да учреди особен залог
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-138/12.11.2012 г. изменение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г., издадена за дейността „разпределение на електрическа енергия”
Решение № И3-Л-138-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г.
105
"Електроразпределение Варна" ЕАД* /преобразувано предприятие/
"ЕОН България Продажби" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Оборище" 13 А
"Овергаз Юг" АД
№Л-139-07/ 13.08.2004 г.
№Л-139-11/ 13.08.2004 г.
№Р-105/ 03.08.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Разрешава на "Овергаз Юг" АД да учреди особен залог
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

Решение № И1-Л-139-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г.
106
"Електроразпределение Пловдив" ЕАД* /преобразувано предприятие/
"ЕВН България Електроразпределение" АД, гр. ПЛОВДИВ 4000 ул. "Хр. Г. Данов" 37
"Национална електрическа компания" EАД
№Л-140-07/ 13.08.2004 г.
№Л-140-11/ 13.08.2004 г.
№Р-106/ 11.08.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Отказва разрешение на "Национална електрическа компания" ЕАД за сключване на допълнително споразумение с БНП ПАРИБА С.А – клон София към сключено Кредитно споразумение от 21.05.2007 г.
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-140/06.06.2011 г. изменя издадената на „ЕВН България Електроразпределение”АД лицензия №Л-140-07/13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия” Решение № И2-Л-140/19.12.2011 г.
Решение № И3-Л-140-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-140-07/13.08.2004 г.
107
"Електроразпределение Стара Загора" ЕАД* /преобразувано предприятие/
"ЕВН България Електроснабдяване" АД гр. СТАРА ЗАГОРА 6000 ул. "Отец Паисий" 89
"Булгартрансгаз" EАД
№Л-141-07/ 13.08.2004 г.
№Л-141-11/ 13.08.2004 г.
№Р-107/ 17.08.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Одобрява точките от преносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламента (ЕО) 1775/2005.
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-141/19.12.2011 г.
Решение № И2-Л-141-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г.
108
"ЕРП Златни пясъци" АД гр.ВАРНА 9000 к.к. Златни пясъци"
"Национална електрическа компания" EАД
№№ Л-142-07/ 13.08.2004 г.
№Л-142-11/ 13.08.2004 г.
№Р-108/ 09.09.2009 г.
Лицензия за разпределение на електрическа енергия
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
Разрешава на "Национална електрическа компания" ЕАД сключване на допълнително споразумение към Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. с БНП "Париба" С.А. – клон София, при условията, посочени в подаденото от "НЕК" ЕАД заявление.
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

109
"Камено-газ" ЕООД гр. КАМЕНО 8120 обл. Бургас ул. "Г. Кондолов" 10
"Бул Еко Енергия" ООД
№Л-143-08/ 11.10.2004 г.
№Л-143-12/ 11.10.2004 г.
№Р-109/ 05.10.2009 г.
Лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Камено
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години

110
"Камибо" ЕООД гр. СОФИЯ 1360 Индустриална зона-Орион
№Л-144-03/ 25.11.2004 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-144 от 17.05.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-144-03 от 25.11.2004 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, считано от 11.12.2014 г.
111
"Биовет" АД гр. ПЕЩЕРА 4550 ул. "Петър Раков" 15-17
№Л-145-03/ 13.12.2004 г.
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
20 /двадесет/ години

112
"Булгаргаз" ЕАД гр. СОФИЯ 1336, ж.к. Люлин 2, бул. "П. Владигеров" 66
№Л-146-06/ 17.12.2004 г.
№Л-146-09/ 17.12.2004 г.
№Л-146-14/ 17.12.2004 г.
№Л-146-10/ 17.12.2004 г.
Лицензия за пренос на природен газ
Лицензия за транзитен пренос на природен
Лицензия за обществена доставка природен газ
Лицензия за съхранение на природен газ
32 /тридесет и две/ години
32 /тридесет и две/ години
32 /тридесет и две/ години
32 /тридесет и две/ години

113
"НЕК" ЕАД гр. СОФИЯ 1000, ул. "Веслец" 5
№Л-147-04/ 17.12.2004 г.
№Л-147-13/ 17.12.2004 г.
Лицензия за пренос на електрическа енергия
Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-147/25.06.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група“
114
"Монтанагаз" АД гр. МОНТАНА 3400, бул. "Трети март" 74, ет. 5
№Л-148-08/ 17.12.2004 г.
№Л-148-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Монтана
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение № И1-Л-148-08/ 01.03.2005 г., за изменение на лицензия
Решение № О-Л-148/11.02.2008 г. отказва да продължи срока на издадените. лицензии Решение № И2-Л-148/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-148-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-148-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД. Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" А.
115
"Павгаз" АД гр. ПЛЕВЕН 5800 ул. "Страцин" 38, ап.17
№Л-149-08/ 17.12.2004 г.
№Л-149-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Павликени
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-149-08/17.12.2004 г. и №Л-149-12/17.12.2004г.
116
"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11
№Л-150-08/ 17.12.2004 г.
№Л-150-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Горна Оряховица
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-150-08/17.12.2004 г. и №Л-150-12/17.12.2004г.
117
"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11
№Л-151-08/ 17.12.2004 г.
№Л-151-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Велико Търново
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-151-08/17.12.2004 г. и №Л-151-12/17.12.2004г.
118
"Ямболгаз" 92" АД гр. ЯМБОЛ 8600 ул. "Търговска" 56
№Л-152-08/ 17.12.2004 г.
№Л-152-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Ямбол
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение № О-Л-152/11.02.2008 г. отказва да продължи срока на издадените лицензии. Решение №Р-093/06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.
119
"Примагаз" АД гр. ВАРНА 9009 бул. "Вл. Варненчик" 267
№Л-153-08/ 17.12.2004 г.
№Л-153-12/17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ.Варна, кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
6 /шест/ години
6 /шест/ години
Решение № И1-Л-153/19.11.2007г. за продължаване на срок от 32 /тридесет и две/ години на лицензии № Л-153-08/ 17.12.2004 г. и № Л-153-12/ 17.12.2004 г. Решение № И2-Л-153/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-153-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-135-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
120
"Каварна газ" ООД гр. КАВАРНА 9650 ул. "Добротица" 23
№Л-154-08/17.12.2004 г.
№Л-154-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Каварна
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-154/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-154-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-154-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение №И2-Л-154/19.10.2009 г. изменя лицензия № Л-154-08/ 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-154-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", като присъединява към територията на тези лицензии територията на община Шабла и продължава срока на лицензиите до 17.12.2039 г.
121
"Газинженеринг" ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК 5870 обл. Плевен ул. "Хр. Янчев" 57
№Л-155-08/ 17.12.2004 г.
№Л-155-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Долни Дъбник
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-155/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-155-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-155-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение И2-Л-155/28.09.2009г. продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г.
122
"Газоснабдяване Попово" АД гр. ПОПОВО 7800 пл. "Сергей Румянцев" 1
№Л-156-08/ 17.12.2004 г.
№Л-156-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Попово
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-156-08/17.12.2004 г. и №Л-156-12/17.12.2004г.
123
"Раховецгаз 96" АД гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 ул. "Цар Освободител" 11
№Л-157-08/ 17.12.2004 г.
№Л-157-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Лясковец
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-157-08/17.12.2004 г. и №Л-157-12/17.12.2004г.
124
"Черноморска технологична компания" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Цар Симеон І" 25
№Л-158-08/ 17.12.2004 г.
№Л-158-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Търговище
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
17 /седемнадесет/ години
17 /седемнадесет/ години
Решение № И2-Л-158/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-158-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-158-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
125
"Черноморска технологична компания" АД гр. ВАРНА 9000 ул. "Цар Симеон І" 25
№Л-159-08/ 17.12.2004 г.
№Л-159-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Добрич
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-132/27.10.2008 г. т.1 с което прекратява Лицензия № Л-159-08/ 17.12.2004г. и Лицензия № Л-159-12/ 17.12.2004г.
126
"Газоснабдяване Враца" ЕАД гр. МЕЗДРА 3100 ул. "Янко Сакъзов" 19
№Л-160-08/ 17.12.2004 г.
№Л-160-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Мездра
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-160/11.02.2008 г. за продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение № И2-Л-160/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия № Л-160-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-160-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД.
127
"Централ газ" АД гр. ГАБРОВО 5300 ул. "Цанко Дюстабанов" 24 пк 132
№Л-161-08/ 17.12.2004 г.
№Л-161-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Габрово
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-161/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-161-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-161-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № О3-Л-161/06.10.2010 г., с което отнема лицензия № Л-161-08/17.12.2004 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-161-12/27.04.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Габрово.
128
"Газоснабдяване Нова Загора" АД гр. НОВА ЗАГОРА 8900 пл. "Свобода" 14
№Л-162-08/ 17.12.2004 г.
№Л-162-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Нова Загора
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И1-Л-162/11.02.2008г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение №Р-093/06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.
129
"Велбъждгаз" АД * /преобразувано предприятие/
гр. КЮСТЕНДИЛ 2500
пл. "Велбъжд" 1

"Овергаз Запад" АД
гр. Кюстендил 2500, ул. "Цар Освободител" №182
№Л-163-08/ 17.12.2004 г.
№Л-163-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Кюстендил
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-163/11.02.2008 за продължава срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение № И2-Л-163/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-163-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-163-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение №И3-Л-163/15.06.2009г. изменя лицензиите по отношение наименованието на лицензианта. Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. изменя издадените лицензии по отношение на енергийния обект и на територията, на която се упражнява лицензионната дейност, като добавя територията на община Петрич, община Монтана и община Мездра. Решение №И5-Л-163/07.12.2009г. изменя при запазване срока на тяхното действие издадените лицензии, като присъединява към територията на тези лицензии териториите на общините Банско и Разлог.
Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-163-08 от 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-163-12 от 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, издадени на „Овергаз Запад” АД
130
"Газоснабдяване Асеновград" АД *
/преобразувано предприятие/
гр. АСЕНОВГРАД 4230
пл. "Тракия" 10 Б

"Овергаз Юг" АД
гр. Асеновград 4230, пл. "Академик Николай Хайтов" № 10А
№Л-164-08/ 17.12.2004 г.
№Л-164-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Асеновград
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-164/11.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. №И2-Л-164/ 15.12.2008 г. добавя територии Пещера и Първомай №И4-Л-164/ 28.05.2009г. изменя лицензия №Л-164-08/ 17.12.2004 г.по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на "Овергаз Юг" АД. Решение № И3-Л-164/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-164-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-164-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител".
Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-164-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-164-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, издадени на „Овергаз Юг” АД
131
"Хебросгаз" АД гр. ПАЗАРДЖИК 4400 ул. "Булаир" 30
№Л-165-08/ 17.12.2004 г.
№Л-165-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Пазарджик
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-171/ 11.02.2008 г. прекратява лицензии № Л-165-08/17.12.2004 г. за дейността разпределение на природен газ” и № Л-165-12/17.12.2004 г. за дейността “обществено снабдяване с природен газ” за територията на община Пазарджик.
132
"Плевенгаз" ЕАД гр. ПЛЕВЕН 5800 ул. "Страцин" 38
№Л-166-08/ 17.12.2004 г.
№Л-166-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Левски
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение № И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-166-08/17.12.2004 г. и № Л-166-12/17.12.2004г.
133
"Газоснабдяване Първомай" АД гр. ПЪРВОМАЙ 4270 ул. "Орфей" 14
№Л-167-08/ 17.12.2004 г.
№Л-167-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Първомай
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-164/ 15.12.2008г. прекратява лицензиите.
134
"Газоснабдяване Стара Загора" ООД гр. СТАРА ЗАГОРА 6000 ул. "Ген. Гурко" 75
№Л-168-08/ 17.12.2004 г.
№Л-168-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Стара Загора
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И1-Л-168/25.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение №Р-093/ 06.10.2008 г. т.ІІ прекратява издадените лицензии.
135
"Газоснабдяване Разград" АД гр. РАЗГРАД 7200 ул. "Васил Левски" 11
№Л-169-08/ 17.12.2004 г.
№Л-169-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Разград
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-169-08/17.12.2004 г. и №Л-169-12/17.12.2004г.
136
"Кожухгаз" АД гр. ПЕТРИЧ 2850 ул. "Цар Борис ІІІ" 46
№Л-170-08/ 17.12.2004 г.
№Л-170-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Петрич
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение №О-Л-170/25.02.2008 г. с което отказва да продължи срока на издадените лицензии. Решение № И1-Л-170/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-170-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-170-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение №И4-Л-163/31.08.2009г. прекратява издадените лицензии и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Запад" АД.
137
"Хебросгаз" АД гр. ПАЗАРДЖИК 4400 ул. "Булаир" 30
№Л-171-08/ 17.12.2004 г.
№Л-171-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Пещера
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение № И1-Л-171/ 11.02.2008 г. изменя лицензиите като прибавя територията на община Пазарджик. Решение №И2-Л-164/ 15.12.2008г. прекратява лицензиите.
138
"Севлиевогаз 2000" АД гр. СЕВЛИЕВО 5400 ул. "Петко Р. Славейков" 1
№Л-172-08/ 17.12.2004 г.
№Л-172-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Севлиево
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
16 /шестнадесет/ години
16 /шестнадесет/ години
Решение № И1-Л-172/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-172-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-172-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
139
"Софиягаз" ЕАД гр. СОФИЯ 1407 ул. "Филип Кутев" 5
№Л-173-08/ 17.12.2004 г.
№Л-173-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на СОР Банкя
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
8 /осем/ години
8 /осем/ години
Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г., с което изменя лицензия № Л-184-08/ 17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-184-12/ 17.12.2004 г. за дейността "общестествено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД относно обособената територия, като към територията на Столична общинна се включва територията на СОР Банкя, като определя срок на лицензиите 35 години, считано от датата на издаването им.
140
"Комекес" АД гр. САМОКОВ 2000 ул. "Гр. Игнатиев" 2
№Л-174-08/ 17.12.2004 г.
№Л-174-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Самоков
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-174/21.04.2008 г. продължава срока на издадените лицензии до 17.12. 2039 г. Решение № И2-Л-174/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-174-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-174-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
141
"Газоснабдяване Хасково" АД гр. ХАСКОВО 6300 пл. "Свобода" 7
№Л-175-08/ 17.12.2004 г.
№Л-175-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Хасково
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
2 /две/ години
2 /две/ години
Решение № ПрЛ-175/ 30.05.2005 г. за прекратяване на лицензии № Л-175-08/ 17.12.2004 г. и № Л-175-12/ 17.12.2004 г. за разпределение и обществено снабдяване на природен газ на територията на община Хасково
142
"Софиягаз" ЕАД
№Л-176-08/ 17.12.2004 г.
№Л-176-012/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Божурище
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
18 /осемнадесет/години
18 /осемнадесет/години
Решение № И1-Л-176/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-176-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-176-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № И3-Л-184/29.06.2009 г., с което се прекратяват лицензии № Л-176-08/ 17.12.2004 г. и № Л-176-12/ 17.12.2004 г. за територията на община Божурище и тази територия е присъединена към територията на притежаваните от "Софиягаз" ЕАД лицензии № Л-184-08/ 17.12.2004 г. и № Л-184- 12/ 17.12.2004 г.
143
"Газоснабдяване Нови Пазар" АД гр. НОВИ ПАЗАР 9900 ул. "Васил Левски" 3
№Л-177-08/ 17.12.2004 г.
№Л-177-12/ 17.12.2004 г
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Нови Пазар
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-177/ 11.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение № И2-Л-177/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-177-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-177-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г., с което прекратява издадените лицензии на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Изток" АД.
144
"Ловечгаз 96" АД гр. ЛОВЕЧ 5500 ул. "Търговска" 55, ет.3
№Л-178-08/ 17.12.2004 г.
№Л-178-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Ловеч
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-178-08/17.12.2004 г. и №Л-178-12/17.12.2004г.
145
"Балкангаз 2000" АД гр. БОТЕВГРАД 2140 ул. "Акад. Ст. Романски" 2
№Л-179-08/ 17.12.2004 г.
№Л-179-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Ботевград
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение № И1-Л-179/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-179-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-179-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
146
"Газоснабдяване Разград" АД гр. РАЗГРАД 7200 ул. "Васил Левски" 11
№Л-180-08/ 17.12.2004 г.
№Л-180-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Исперих
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
7 /седем/ години
7 /седем/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-180-08/17.12.2004 г. и №Л-180-12/17.12.2004 г.
147
"Варнагаз" АД гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 31
№Л-181-08/ 17.12.2004 г.
№Л-181-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Варна
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
9 /девет/ години
9 /девет/ години
Решение №И1-Л-181/25.02.2008 г. за продължаване срока на издадените лицензии до 17.12.2039 г. Решение № И2-Л-181/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-181-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-181-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г., с което прекратява издадените лицензии на "Варнагаз" АД и дава съгласие за преобразуване чрез вливане в "Овергаз Изток" АД.
148
"Газоснабдяване Русе" ЕАД гр. РУСЕ 7013 бул. "Липник" 127 А
№Л-182-08/ 17.12.2004 г.
№Л-182-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Русе
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
9 /девет/ години
9 /девет/ години
Решение №И2-Л-223/14.01.2008 г. прекратява лицензии №Л-182-08/17.12.2004 г. и №Л-182-12/17.12.2004г.
149
"Добруджа газ" АД гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500 ул. "Васил Априлов" 5
№Л-183-08/ 17.12.2004 г.
№Л-183-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Генерал Тошева
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
9 /девет/ години
9 /девет/ години
Решение № И1-Л-183/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-183-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-183-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
150
"Софиягаз" ЕАД гр. СОФИЯ 1407 ул. "Филип Кутев" 5
№Л-184-08/ 17.12.2004 г.
№Л-184-12/ 17.12.2004 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. София, без СОР Банкя
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
9 /девет/ години
9 /девет/ години
Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г. изменя лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. и № Л-184-12/17.12.2004 г., относно обособената територия, като към територията на Столична община се включва СОР Банкя и като определя срока им на 35 г., считано от датата на издаването. Решение № И2-Л-184/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия № Л-184-12/ 17.12.2004 г. и издаване на лицензия № Л-184-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на Столична община и СОР Банкя със срок до 17.12.2039 г. Решение № И3-Л-184/29.06.2009 г. за изменение на издадените лицензии, като бъде присъединена територията на община Божурище.
151
"Кнежа газ" ООД гр. ДОЛНИ ДЪБНИК 5870 обл. Плевен ул. "Стоян Заимов" 39
№Л-185-08/ 14.03.2005 г.
№Л-185-12/ 14.03.2005 г.
лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на общ. Кнежа
лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ"
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години
Решение № И1-Л-185/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия №Л-185-12/ 14.03.2005 г. и издаване на лицензия № Л-185-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
152
"ЕФТ България" ЕАД гр. СОФИЯ 1616 кв. Бояна ул. "Беловодски път" 15-17
№Л-186-15/ 21.03.2005 г.
лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-186-15/ 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя правната форма на титуляря на лицензията от акционерно дружество в еднолично акционерно дружество.
153
"Енергоконсулт" АД, гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" № 5
№Л-187-05/ 27.04.2005 г.
лицензия за пренос на топлинна енергия

154
"Ситигаз България" ЕАД, гр. София 1360, ул. "Адам Мицкевиц" № 4
№Л-209-08/ 25.09.2006 г.
№Л-209-12/ 25.09.2006 г.
Лицензии за разпределение на природен газ
Лицензии за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Тракия"
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № ТПрГ-20/ 18.02.2005 г. е отменено от ВАС действащите лицензии са издадени с Решение № ТПрГ-26/ 20.09.2005 г.
155
"Газоснабдяване Бургас" ЕАД*
/преобразувано предприятие/

"Бургасгаз" ЕАД *
/преобразувано предприятие/
гр. София 1407,
ул. "Филип Кутев" № 5
"Овергаз Изток" АД
гр. Бургас 8000, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Варда
№Л-189-08/ 03.06.2005 г.
№Л-189-12/ 03.06.2005 г.
Лицензии за разпределение на природен газ
Лицензии за обществено снабдяване с природен газ
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение №И1-Л-189/14.05.2007 г. за изменение на лицензия Решение № И2-Л-189/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-189-12/ 03.06.2005 г. и издаване на лицензия № Л-189-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Решение № Р-093/ 06.10.2008г. т.І разрешава преобразуване чрез вливане, като добавя териториите на общ.Ямбол, Нова Загора и Стара Загора. Решение № И3-Л-189/18.01.2010 г. с което изменя издадените на "Овергаз Изток" АД лицензия № Л-189-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-189-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител", издадени за срок от 35 години, като към териториалния им обхват добавя територията на община Нови Пазар и територията на община Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово.
Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратява лицензия № Л-189-08 от 03.06.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-189-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, издадени на „Овергаз Изток” АД
156
"ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1" ЕООД, гр. София 1000, бул. "Витоша" №67, ет.1, ап.4
№Л-190-01/ 04.07.2005 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години

157
"ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, гр. София 1360, бул. "Европа" №2
№Л-191-15/ 04.07.2005 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
Решение на ДКЕВР № И2-Л-191/06.10.2014 г. за изменение на лицензия;
Решение на ДКЕВР № И3-Л-191/06.10.2014 г. за продължаване срока на лицензия.
158
"АЛБУС-РБ" ЕООД, гр. Своге 2260, кв.21, бл.12, ет.4, ап.10
№Л-192-15/ 01.09.2005 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-192 от 27.05.2013 г. прекратяване на лицензия
159
"Овергаз Инк." АД, гр. София 1407, ул. "Филип Кутев" №5
№Л-193-08/ 14.09.2005 г.
№Л-193-12/ 14.09.2005 г.
Лицензии за разпределение на природен газ с природен газ на територията на регион "Дунав"
Лицензии за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Дунав"
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Р-047/29.11.2006г., с което са прекратени лицензии № Л-193-08/ 14.09.2005 г. и № Л-193-12/ 14.09.2005 г. и са издадени лицензии за същите дейности, на същата територия и за остатъка от срока-34 г. на новообразуваното дружество-"Дунавгаз" ЕАД.
160
"Топлофициране ВР" АД* /преобразувано предприятие/

"Енерджи Маркет" АД гр. София 1202, ул. "Г. Вашингтон" №41, ет. 2
№Л-194-15/ 28.11.2005 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И2-Л-194/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
Решение № И3-Л-194/01.07.2014 г. за изменение и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.
Решение № И4-Л-194 от 23.07.2015 г. относно продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
161
"Енерджи Трейдинг" АД, гр. Пловдив 4000, ул. "Хр. Данов" № 37
№Л-195-15/ 02.12.2005 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

162
"Пи Си Си Енергия" ЕООД гр. София-1164 ул. “Крум Попов" № 15, вх. А
№Л-196-15/ 12.12.2005 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
5 /пет/ години
Решение № И1-Л-196/ 31.05.2010 г., с което продължава срока на лицензия № Л-196-15/12.12.2005 г.
Решение № Пр-Л-196/23.07.2014 г. за прекратяване на лицензия №Л-196-15/12.12.2005 г.
Решение № ГЛ-196/11.08.2014 г. очевидна фактическа грешка
163
"Правецгаз 1" АД гр. Правец-2161 ул. “Тодор Живков" №6
№Л-197-08/ 24.01.2006 г.
№Л-197-12/ 24.01.2006 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на община Правец
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години
Решение № И1-Л-197/27.04.2009 г.за прекратяване на лицензия № Л-197-12/ 24.01.2006 г. и издаване на лицензия № Л-197-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
164
"БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ" ООД гр. София, ж.к. "Лозенец", ул. "Вежен" №25, вх.3, ет.,2, ап.2
№Л-198-02/ 27.02.2006 г.
Лицензия за производство на топлинна енергия
15 /петнадесет/ години

165
"Е.ОН България Трейдинг" ЕООД гр. Варна-9000, ул. "Девня" №2
"Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД
№Л-199-15/ 27.02.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-199/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
Решение № И2-Л-199/ 08.10.2012 г. променя наименованието на лицензианта от „Е.ОН България Енергийни Услуги” ЕООД на „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД
Решение № И3-Л-199/06.11.2014 г. за допълване на лицензията с права и задължения за дейността "координатор на комбинирана балансираща група"
Решение № И4-Л-199 от 23.07.2015 г относно продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
166
"Е.ОН Сейлс енд Трейдинг България" ЕООД гр. София, ул. "Неофит Рилски" №55, ет.1, ап.12
№Л-200-15/ 27.02.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № ПР-Л-200/14.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
167
"Енемона Ютилитис" ЕАД гр. София, ж.к. "Лагера", ул. "Пиърс О`Махони" №10-14
№Л-201-15/ 27.02.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-201/21.11.2011 г. изменя лицензията по отношение наименованието и седалището на лицензианта.
Решение № И2-Л-201/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
168
“Енерджи Партнърс” АД
„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора” № 96, ет. 1, ап. 4.
№Л-202-15/ 27.02.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-202/22.07.2009 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на „Вивид Трейд” ЕАД
Решение № И2-Л-202/20.04.2011 г. изменя лицензията по отношение на наименованието и седалището на лицензианта, като го променя на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Решение № И3-Л-202/21.06.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
169
"Транс Евроенерджи" АД гр. София-1606, бул. "Скобелев" № 65
№Л-203-15/ 03.04.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

170
"Болкан Ютилитис" АД гр. София бул. "Стамболийски" № 55
№Л-204-15/ 29.05.2006 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

171
"Калиакра Уинд Пауър" АД гр. София-1504, бул. "Васил Левски" №114
№Л-205-01/ 13.07.2006 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
20 /двадесет/ години

172
ТЕЦ "МАРИЦА 3" АД Гр. Димитровград-6400
№Л-206-15/ 31.08.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-206/10.02.2016 г., с което продължава срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“
173
"Захар" ЕАД гр. Горна Оряховица-5100, ул. "Свети княз Борис І" № 29, ет.9
№Л-207-03/ 31.08.2006 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
10 /десет/ години
Решение № Л-312/23.11.2009г. за прекратяване на лицензия № Л-207-03/ 31.08.2006 г.
174
"Бул Еко Енергия" ООД гр. София-1301, ул. "Трапезица" № 4, ет.4
№Л-208-05/ 25.09.2006 г.
Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия"
15 /петнадесет/ години

175
"Ситигаз България" ЕАД *
/преобразувано предприятие/
гр. София-1360,
ул. "Адам Мицкевич" № 4, ет.3

"Ситигаз България" АД
№Л-209-08/ 25.09.2006 г.
№Л-209-12/ 25.09.2006 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Тракия"
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-209/ 29.11.2006 г. изменение територията на лицензия на "Ситигаз България" ЕАД, като се включва община Хасково
Решение № И2-Л-209/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-209-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-209-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
Решение №И3-Л-209/29.03.2010 г. за присъединяване на общ. Велинград Решение №И4-Л-209/01.08.2011 г. за присъединяване на общините Павел баня и Гурково
Решение № И6-Л-209/20.04.2015 г., с което изменя лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово
176
"Рилагаз" АД гр. София-1421, ул. "Загоре" № 9
№Л-210-08/ 25.09.2006 г.
№Л-210-12/ 25.09.2006 г
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Запад"
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-210/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-210-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-210-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
Решение № Л-462 от 18.03.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-210-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ” ЕАД и лицензия № Л-210-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Запад“, издадена на „Рила газ” ЕАД
177
"Костинбродгаз" ООД гр. Костинброд-2230, Птицекомбинат
№Л-211-08/ 25.09.2006 г.
№Л-211-12/ 25.09.2006 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ на територията на община "Костинброд"
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-211/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-211-12/ 25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-211-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
178
"Щаткрафт Саут Ийст Юръп" ЕООД гр. София-1303, ул. "Три уши" № 10, офис №5
№Л-212-15/ 20.11.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

179
"Мини Марица Изток" ЕАД
гр. Раднево,
ул. "Георги Димитров" № 13
№Л-213-15/ 20.11.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Л-480от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
180
"Булгаргаз" ЕАД гр. София-1343, жк "Люлин" – 2, бул. "Пенчо Владигеров" № 66; п.к.3
"Булгартрансгаз" ЕАД гр. София-1343, жк "Люлин" – 2, бул. "Пенчо Владигеров" № 66; п.к.3
№Л-214-14/ 29.11.2006 г.
№Л-214-06/ 29.11.2006 г.
№Л-214-09/ 29.11.2006 г.
№Л-214-10/ 29.11.2006 г.
Лицензия за доставка на природен газ на "Булгаргаз" ЕАД;
Лицензия за транзитен пренос на прир. газ;
Лицензия за пренос на природен газ;
Лицензия за съхранение на природен газ на "Булгартрансгаз"ЕАД
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

181
"Промишлено газоснабдяване" ООД гр. Сливен-8800, ул. "Хаджи Димитър" № 41, офис 312 А
№Л-215-08/ 11.12.2006 г.
№Л-215-12/ 11.12.2006 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ на териториятана Сливен
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение на ДКЕВР № Л-432/16.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
182
"АЕЦ - Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй-3321
№Л-216-15/ 18.12.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-216 от 16.12.2016 г., с което продължава срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията
183
"Вивид Пауър" АД гр. София-1504, ул. "Шейново" № 7, ет.5
№Л-217-15/ 18.12.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

184

"Аркадия сървис" АД
гр. София-1616,кв. Бояна,
ул. "Беловодски път" № 15-17

Нов адрес:
гр. София 1618,район "Витоша",
ж.к. "Павлово",ул. "Вихрен" № 10

№Л-218-15/ 18.12.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение №И1-Л-218-15/ 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя правната форма на титуляря на лицензията от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.
Решение № И2-Л-218-/07.07.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група
Решение № И3-Л-218 от 20.04.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
185

"Енергийно финансова група" АД
гр. София-1616, кв. Бояна,
ул. "Беловодски път" № 15-17

Нов адрес:
гр. София 1618, район "Витоша",
ж.к. "Павлово", ул. "Вихрен" № 10

№Л-219-15/ 18.12.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-219/25.06.2012 г. за промяна на седалището Допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“
Решение № И2-Л-219-/07.07.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
Решение № И3-Л-219 от 20.04.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
186
"ОЕТ-Обединени енергийни търговци" ООД гр. Казанлък-6100, ул. "Войнишка" № 28
№Л-220-15/ 22.12.2006 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-220/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София, Район „Витоша”, ул. „ Боянска река” № 12
187
"Национална Електрическа Компания" ЕАД гр. София-1000, ул. "Веслец" № 5
№Л-221-17/ 28.12.2006г.
Лицензия за управление на ел.ен.система
До 17.12.2039 г.
Решение № И1-Л-221/25.06.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”
188
"ГЕРРАД" АД гр. Русе, бул. "Липник" № 135
№Л-222-03/ 22.01.2007 г.
№Л-222-05/ 22.01.2007 г.
Лицензия за производство на ел.и топл. енергия
Лицензия за пренос на топлинна енергия
25 /двадесет и пет/ години
25 /двадесет и пет/ години

189
"Овергаз Север" ЕАД*
/преобразувано предприятие/
гр. Русе, 7000, ул. "Николаевска" №12, ет.4

"Дунавгаз" АД *
/преобразувано предприятие/
гр. София-1407,
ул. "Ф. Кутев" № 5
"Дунавгаз" ЕАД
№Л-223-08/ 08.03.2007 г.
№Л-223-12/ 08.03.2007 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за снабдяване с природен газ
34 /тридесет и четири/ години
34 /тридесет и четири/ години
Решение №И1-Л-223/26.03.2007 г. за изменение на лицензия № Л-223-08 и № Л-223-12 от 08.03.2007 г., като се добавя територията на община Габрово.

Решение № И2-Л-223/14.01.2008 г. за преобразуване чрез вливане като се добавя територията на "Газоснабдяване Русе" ЕАД, "Раховецгаз 96" ЕАД, "Газоснабдяване Разград" ЕАД, "Газоснабдяване Попово" ЕАД, "Ловечгаз 96" ЕАД, "Плевенгаз" ЕАД и "Павгаз" ЕАД.

Решение № И2-Л-223/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-223-12/ 08.03.2007 г. и издаване на лицензия № Л-223-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
Решение Л-438 от 30.03.2015 г., с което прекратявя лицензия № Л-223-08 от 08.03.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-223-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”за обособена територия „Дунав” и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, издадени на „Овергаз Север” ЕАД
190
"Петрол Сторидж" АД* /преобразувано предприятие/ гр. София, р-н Лозенец бул. "Черни връх" №43, "Ню-Ко Загора" ЕООД
№Л-224-01/ 29.03.2007 г.
Лицензия за производство на ел.енергия от ВЕЦ Жребчево
15 /петнадесет/ години
Решение №И1-Л-224-01/09.07.2007 г. за изменение на лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г.,за производство на ел. енергия от ВЕЦ Жребчево за 15г.
Решение № Л-428-01 /03.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-224-01 от 29.03.2007 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“, издадена на „НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД
191
"Джи Пи Енерджи" ЕООД гр. София-1113, р-н Слатина, ул. "Александър Жендов" № 1, офис 33
№Л-225-15/ 29.03.2007 г.
Лицензия за търговия с ел.енергия
10 /десет/ години

192
"Хидроенергострой" ООД, Гр.Благоевград, ул."Г.Пърличев"
№Л-226-01/ 23.04.2007 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
20 /двадесет/ години
Решение № Л - 350 от 31.01.2011 г. за прекратяване на лицензия № Л-226-01/ 23.04.2007 г. за дейността “производство на електрическа енергия”
193
"Овергаз Инк." АД Гр.София, 1407, ул."Ф.Кутев" №5
№Л-227-08/ 23.04.2007 г.
№Л-227-12/ 23.04.2007
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Банско
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение №И1-Л-227/20.08.2007 г. за изменение на лицензия № Л-227-08 и № Л-227-12 от 23.04.2007 г., като се добавя територията на община Разлог.
194
"ЕСП Златни пясъци" ООД Гр.Варна, 9000, ул."Първа"№22
№Л-228-11/ 26.04.2007 г.
Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия
до 13.08.2039г.
Решение № И1-Л-228-/16.12.2013 г. Изменя лицензия№ Л-228-11/26.04.2007 г.
195
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД Гр.София, 1000, ул."Г.С.Раковски" №140
№Л-229-15/ 17.05.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-229/16.02.2016 г., с което изменя лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
Решение № И2-Л-229 от 01.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, с 10 (десет) години
196
"НЕК" ЕАД Гр.София, 1000, ул."Веслец"№5
№Л-230-15/ 04.06.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-230/18.08.2014 г. за изменение на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
Решение № И2-Л-230 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, считано от датата на изтичане срока на лицензията
197
"БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД Гр.София, 1000, бул."Княгиня Мария Луиза"№41, Ет.1
№Л-231-15/ 18.06.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

198
"КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ" АД Гр.София, 1421,р-н Лозенец, ул."Ст.Заимов" №11, ет.1 и 2, Ап.1,2,3
№Л-232-15/ 09.07.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

199
"ЕЛКОНТРОЛ" ООД Гр.София, 1510, общ.Подуяне, Ж.к. „Х.Димитър", ул."Ив.Йончев"№16
№Л-233-15/ 09.07.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

200
"Газо-енергийно дружество-Елин Пелин"ООД Гр.Елин Пелин, бул."София" №13
№Л-234-08/ 09.07.2007 г.
№Л-227-12/ 09.07.2007
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Елин Пелин
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И1-Л-234/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-234-12/ 09.07.2007 г. и издаване на лицензия № Л-234-12/ 27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" Решение № Пр-Л-234/19.09.2011 г.
201
"Консорциум Варна Про Енерджи"ООД Гр.Варна, 9000, бул."Приморски" №65, ет.3
№Л-235-08/ 23.07.2007 г.
№Л-235-12/ 23.07.2007 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Балчик
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

202
"ЕГЛ България" ЕАД Гр.София, р-н Лозенец, ул."Кричим" №14Б
"Акспо България" ЕАД
Акспо България Сървисис ЕАД гр. София 1756, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет.8
№Л-236-15/ 23.07.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-236 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „АКСПО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията
203
"Енерджи Еко Трейд" АД Гр.София, р-н Оборище, ул."Искър"№8
№Л-237-15/ 06.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

204
"Енергетика-ЛД" ООД Гр.София, бул."Асен Йорданов" №8, ет.9
№Л-238-15/ 06.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение №Пр-Л-238/07.11.2011 г. за прекратяване на лицензия.
205
"Буленерджи" ЕАД Гр.София, р-н Лозенец, Кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999
№Л-239-15/ 06.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

206
"Болкан Енерджи" АД Гр.София, р-н Красно село, ул."Родопски извор" №42Б
№Л-240-01/ 06.08.2007 г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години

207
"Трен" ЕООД Гр.София, 1233, ул."Белоградчик" №5
№Л-241-15/ 14.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

208
"Еко-Елда България" ЕАД Гр.София, бул."Д.Цанков"№36, „Интерпред-СТЦ-София"АД Бл.А, ет.8, офис 800А
№Л-242-15/ 14.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-242/23.07.2012 г. за прекратяване лицензия
209
"Мега Ел" ЕООД Гр.София, 1614, Кв. Горна баня, ул."Суходолска" №189
№Л-243-15/ 20.08.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-243/21.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
210
"Е 3" ООД Гр. София, 1407, бул. „Н.Вапцаров"№35,вх.2, ет.1, Бизнес център Лозенец
№Л-244-15/ 12.09.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

211
"Евро Пауър " АД Гр.София, р-н Изгрев, бул."Г.М.Димитров" №16
"Пауър Лоджистикс" ЕАД
№Л-245-15/ 12.09.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение на ДКЕВР № Пр-Л-245/23.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия"
212
"Ател България " ЕООД Гр.София, р-н Средец, бул."П.Евтимий" №36, Вх.Б, ет.4, ап.13
"АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7
№Л-246-15/ 12.09.2007 г.
Лицензия за търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-246 от 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
213
"Сигаз"АД Гр.Силистра, 7500, бул."Македония" №61, ет.5,ст.519
№Л-247-08/ 12.09.2007 г.
№Л-247-12/ 12.09.2007 г.
Лицензия за разпределение на природен газ
Лицензия за обществено снабдяване с природен газ за община Силистра
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Р-137 от 06.06.2011 г Прекратява издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии № Л-247-08/12.09.2007 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Силистра и № Л-247-12/12.09.2007 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра
Решение № Р-137/06.06.2011 г.разрешава „Сигаз” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България” АД и прекратява издадените на „Сигаз” ЕАД лицензии
214
"Еолика България" АД, гр. София, район Оборище, ул. "Бачо Киро" № 8
№Л-248-01/ 05.11.2007г.
Лицензия за производство на електрическа енергия
25 /двадесет и пет/ години

215
ТЕЦ"Марица-Изток 2" ЕАД с.Ковачево 6265, общ.Раднево обл. Стара Загора
№Л-249-15/ 10.12.2007 г.
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

216
"Енерджи съплай" ЕООД гр. София, район Лозенец, ул. "Синчец" 10, ап. 1
№Л-250-15/ 20.12.2007 г.
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

Решение № И1-Л-250/01.10.2012 г. допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“

Решение № И2-Л-250-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г.


217
„Петромакс Пауър” ООД гр.София, район ”Връбница”, ул. ”Мраморен рид” № 2
№Л-251-03/ 20.12.2007 г.
Лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия
20 /двадесет/ години
Решение №И1-Л-251/ 01.06.2009 г. за изменение на лицензията. Решение № И2-Л-251/02.08.2010 г. с което изменя лицензия № Л-251-03/20.12.2007 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
218
"Елба Енерджи" АД гр. Ловеч, бул. "Мизия" № 10
№Л-252-15/ 07.01.2008 г.
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

219
"ХСЕ България" ЕООД гр. София, район "Средец", ул. "Фритьоф Нансен" № 37
№Л-253-15/ 07.01.2008 г.
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-253 от 08.07.2013 г. за прекратяване на лицензия
220
"Трансгаз Енд Трейд" АД гр. Стралджа, п.к. 8680, Индустриална зона
№Л-254-08/ 14.01.2008 г.
№Л-254-12/ 14.01.2008 г.
Лицензия за дейността "разпределение на природен газ" за община Стралджа
Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ" за община Стралджа
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
Решение №О1-Л-254/16.01.2011 г.за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение на ДКЕВР № О2-Л-254/26.04.2012 г. за отнемане на лицензия
221
"Ес Ем Кей Енерджи" АД гр.София, район Лозенец, ул. "Златен рог" № 22, ет.6
№Л-255-15/ 04.02.2008 г.
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

222
"Фербунд-Оустриан Пауър Трейдинг" АД Юридическа къща "Аршинкова и Колева" ООД, гр. София - 1421, бул."Арсеналски" №7, ап.1
№Л-256-15/ 04.02.2008
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-256 от 28.01.2013 г. прекратяване на лицензия № Л-256-15/04.02.2008 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”
223
"Еспада" с.р.о. Софийска адвокатска колегия, гр.София, 1000, бул. "Цар Освободител" № 10
№Л-257-15/ 04.02.2008
Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия
10 /десет/ години

224
"Болкан Солар" АД гр.София,1680, Красно село, ул. "Родопски извор" № 42Б
№Л-258-01/ 04.02.2008г.
Лицензия за дейността производство на електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години

225
"София Уинд Парк" АД гр.София,1680, Красно село, ул. "Родопски извор" № 42Б
№Л-259-01/ 04.02.2008 г.
Лицензия за дейността производство на електрическа енергия
35 /тридесет и пет/ години

226
"Елмиб България" АД, гр. София, 1421, район "Лозенец", ул. "Горски пътник" № 45
№Л-260-15/ 10.03.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

227
"Полимери" АД, Девня гр. Девня, обл. Варна, Девненска промишлена зона-юг
№Л-261-03/ 10.03.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергиен обект
20 /двадесет/ години
Решение № И2-Л-261/01.03.2010 г., с което изменя издадената лицензия.
228
"Костенец ХХИ" АД, гр. София, ул. "Жолио Кюри" № 20, ет.10
№Л-262-03/ 10.03.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергиен обект
20 /двадесет/ години
Решение № И1-Л-262/08.03.2010 г. с което изменя издадената лицензия. Решение № И2-Л-262/26.07.2010 г. с което изменя лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” №Л-262-03/10.03.2008 г., като в т. 3.3. от разпоредителната част на лицензията думите „24 (двадесет и четири) месеца” се заменят с „30 (тридесет) месеца”.
229
"Уинд Енерджи 2007" ООД гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 22
№Л-263-01/ 17.03.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергиен обект
25 /двадесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-263 от 18.05.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
230
"ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД гр. София, район "Средец", бул. "Цар Освободител" № 14, ет. 3
№Л-264-15/ 14.04.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение №И1-Л-264/10.09.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“
Решение № И2-Л-264/06.11.2014 г. за допълване на лицензията с права и задължения за дейността "координатор на комбинирана балансираща група"
231
"ЕН КО ГЕН"АД гр. Русе, бул. "Скобелев" № 46, вх. А, ет.7
№Л-265-03/ 14.04.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" преди изграждане на енергийния обект
20 /двадесет/ години
Решение №О1-Л-265/11.07.2011 г.за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение №О2-Л-265/03.10.2011 г. за откриване на процедура за отнемане на лицензия Решение №О3-Л-265/28.11.2011 г. за отнемане на лицензия
232
"Карловогаз" ООД гр. Карлово, област Пловдив, ул. "Петко Събев" №1
№Л-266-08/ 07.05.2008 г.
№Л-266-12/ 07.05.2008 г.
Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"
Лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ" за територията на община Карлово
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

232
"Пиринска Бистрица - Енергия" АД
№ Р-232/15.12.2015 г.
Издава разрешение на "Пиринска Бистрица - Енергия" АД за преобразуване на лицензиант

233
"Юлико-Евротрейд" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 70
№Л-267-03/ 26.06.2008 г.
№Л-267-05/ 26.06.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия"
15 /петнадесет/ години
15 /петнадесет/ години

234
"Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД гр. Бургас, 8104, Индустриална зона "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
№Л-268-03/ 26.06.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
15 (петнадесет) години
Решение № Л-442/30.03.2015 г., с което прекратява, считано от датата по т. VІІ, Лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД
235
"ЕМУ" АД с. Разбойна, обл. Търговище
№Л-269-15/ 28.07.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

236
"Енерго Трейд" ООД гр. София, кв. "Дървеница", ул. "Яна" № 3А, ет. 4, ап. 10
№Л-270-15/ 28.07.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-270-15/07.06.2010 г., с което прекратява лицензия № Л-270-15/28.07.2008 г.
237
"В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД гр. Петрич, ул. "Шосето за София"
№Л-271-03/ 28.07.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
25 (двадесет и пет) години
Решение И1-Л-271/12.09.2011 г. изменя лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г.
Решение № Пр-Л-435/27.02.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-271-03/28.07.2008 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
238
"Ей и Ес Гео Енерджи" ООД гр. София, район Лозенец, ул. "Червена стена" № 38
№Л-272-01/ 04.08.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години

239
"Ай Си ЕС България" ЕООД гр. Русе, бул. "Липник" № 52, бл. "Ангел Гезов", вх. Д, ет. 6
№Л-273-01/ 04.08.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
20 /двадесет/ години
Решение №Пр-Л-273/19.07.2010 г. с което прекратява лицензия № Л-273-01/04.08.2008 г
240
"Остерайхише – Електрицитетсвиртшафтс – Акциенгезелшафт” АД Република Австрия, гр. Виена, ул. "Ам хоф” № 6а
№Л-274-15/ 08.09.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

241
"Енемона" АД гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. "Панайот Хитов" № 1А
№Л-275-15/ 08.09.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

242
"Финауто" ООД гр. София, район "Средец", ул. "Съборна" № 14, ет. 1
№Л-276-01/ 08.09.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект
35 /тридесет и пет/ години

243
"Синик" ООД гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 23
№Л-277-01/ 08.09.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект
35 /тридесет и пет/ години
с Решение №И1-Л-282/29.11.2010 г прекратява Лицензия № Л-277-01/08.09.2008
244
"Черноморска технологична компания" АД гр. Варна, ул. "Цар Симеон І" № 25
№Л-278-08/ 08.09.2008 г.
№Л-278-12/ 08.09.2008 г.
Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"
Лицензия за дейността "обществено снабдяване с природен газ" за територията на общините Сопот и Хисаря
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

245
"Еко Био Фюълс Индъстри" АД гр. Видин, ул. "Райна Княгиня" № 7
№Л-279-03/ 11.09.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
15 /петнадесет/ години

246
"АВВ Електрифициране" ЕООД гр. София, ул. "Светослав Тертер" № 10, вх. 1, ет. 4, ап. 7
№Л-280-15/ 15.09.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-280/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
247
"Естато Консулт" ООД гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Миджур" № 8
№Л-281-15/ 15.09.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

248
"ЕСО" ЕАД гр.София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ“ №201
№Л-221-17/ 28.12.2006 г.
Лицензия за дейността "управление на електроенергийната система"
до 17.12.2039г.
изменена с Решение №И1-Л-221-17/29.09.2008 г.
249
"ЧЕЗ Разпределение България" АД гр. София, ул. "Цар Симеон" № 330
№Л-135-07/ 13.08.2004 г.
Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
изменена с Решение №И1-Л-135-07/29.09.2008 г.
250
"ЕВН България Електроразпределение" АД гр. Пловдив, ул. "Хр.Г.Данов" № 37
№Л-140-07/ 13.08.2004 г.
Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
изменена с Решение №И1-Л-140-07/29.09.2008 г.
251
"Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б6
№Л-138-07/ 13.08.2004 г.
Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
изменена с Решение №И1-Л-138-07/29.09.2008 г.
252
"ЕРП Златни пясъци" АД гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", сграда "Техническа дирекция"
№Л-142-07/ 13.08.2004 г.
Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
изменена с Решение №И1-Л-142-07/29.09.2008 г.
253
"ДИСИБ" ООД гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 23
№Л-282-01/ 10.11.2008 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
изменена с Решение №И1-Л-282/29.11.2010 г.
Решение № И2-Л-282/16.02.2016 г., с което изменя лицензия № Л-282-01 от 10.11.2008 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, като намалява инсталираната електрическа мощност на обектите от 199 МW на 16,5 МW
254
"Едисън Трейдинг" АД Италия, Милано, "Форо Буонапарте" № 31, п.к. 20121
№Л-283-15/ 17.11.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия електрическа енергия"
10 /десет/ години

255
"Балкан Алфа Енерджи" АД гр. София, р-н Оборище, ул. "проф. Джовани Горини" № 6, вх.2, ет. 1, ап. 2
№Л-284-15/ 08.12.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

256
"Загора Енерджи" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 23
№Л-285-15/ 08.12.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-285 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-285-15 /08.12.2008г.
257
"Данс Енерджи" ООД гр. София, р-н "Лозенец", бул. "Симеоновско шосе" № 120Д, ет. 6
№Л-286-15/ 08.12.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия №Л-286-15/ 08.12.2008 г.
258
"Промишлено Газоснабдяване" ООД, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 41, ап. 312
№Л-287-12/ 08.12.2008 г.
Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Сливен
до 11.12.2041 г.

259
"Нимекс-2004" ООД гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №188
№Л-288-15/ 15.12.2008 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-288/14.05.2012 г. за прекратяване на лицензия
260
"Неврокоп-газ" АД гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. "Ал. Стамболийски" № 11, ет. 3
№Л-289-08/ 22.12.2008 г.
№Л-289-12/ 22.12.2008 г.
Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"
Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Гоце Делчев
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

261
"НЕКО" АД, Република Гърция, гр. Атина, кв. Маруси, бул. "Кифисиас" № 209
№Л- 290-01/ 02.02.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
15 /петнадесет/ години
Решение № И1-Л-290/13.05.2010 г., с което изменя и допълва лицензия № Л-290-01/02.02.2009 г.
262
"Елика" ООД гр. София, р-н Средец, бул. "Патриарх Евтимий" № 56, ет. 1, ап. 3
№Л- 291-01/ 02.02.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
15 /петнадесет/ години
Решение № И1-Л-291/13.05.2010 г., с което изменя и допълва лицензия № Л-291-01/02.02.2009 г.
263
"НИМЕКС - 2004" ООД гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №188
№Л- 292-01/ 02.02.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
20 /двадесет/ години
№ Р -150/28.12.2011 г. Прекратява издадената лицензия
264
"ЛОНИКО" ЕООД, гр. София, р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад", бл. 20, вх.А, ет. 8, ап. 23
№Л- 293-15/ 02.02.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

265
"Евроквест Енерджи Трейдинг" ООД, гр. Перник, ул. "Черешово топче" № 7
№Л-294-15/ 09.02.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

266
"Арда Енерджи Груп" ООД, гр. Благоевград, ул. "Дж. Баучер" № 13
№Л- 295-15/ 23.02.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

267
"Гривко България" ООД, гр. София, ул. "Кракра" № 13
№Л- 296-15/ 04.03.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-296/06.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-296-15 от 04.03.2009 г.
268
"ТЕЦ Хасково" ЕАД гр. Търговище 7700, ул. "Н. Петков" № 6, вх. А, ет. 4, ап. 8
№Л- 297-01/ 04.03.2009 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
35 /тридесет и пет/ години
Решение № И2-Л-297/31.10.2011 г. за изменение на лицензия
269
„Енерджи Холд” ЕООД гр. София 1616, район Витоша, ж.к. Бояна, ул. „Боянска река” № 12
№Л- 298-15/ 16.03.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-98/26.07.2010 г. с което променя наименованието на лицензианта от „Енерджи Холд” ООД на „Енерджи Холд” ЕООД,
270
"Щаткрафт Маркетс ГмбХ",Германия, Дюселдорф 40547, Niederkasseler Lohweg 175
№Л- 299-15/ 16.03.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

271
"Арктос Енерджи" ЕООД* /преобразувано предприятие/ гр. София, район "Триадица", ул. "Уилям Гладстон" №3, партер, офис 2 "Електриксити Трейд" ООД гр. София, р-н "Възраждане", ж.к. Зона Б5-3, ул. "Странджа" №4, ет. 3, ап. 4
№Л- 300-15/ 06.04.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-300/15.02.2010 г., с което променя наименованието на лицензианта.
272
"Свиленград-газ" АД гр. Свиленград, област Хасково, пл. Свилена, хотел Свилена, ет.1, ап.2
№Л- 301-08/ 06.04.2009 г.
№Л-301-12/ 06.04.2009 г.
Лицензия за дейността "разпределение на природен газ"
Лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Свиленград
35 /тридесет и пет/ години

273
"ИВАС 2008" ООД гр. София, р-н Витоша, ж.к. "Манастирски поляни", ул. "Бяло поле" № 29, къща №6, ап. 3.
№Л- 302-15/ 18.05.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-302/21.03.2011 г., с което прекратява издадената лицензия.
274
"Хаос Инвест" ЕАД гр. Варна, 9007, р-н Приморски, к.к. Златни пясъци, жк Сънрайз, бл. Б, вх. В, ет. 6, ап. 11
№Л-303-01/ 20.07.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"
25 /двадесет и пет/години

275
"Енерджи Брос" ООД гр. София, 1113, р-н "Слатина", ул. "Прелом" №10, ет.1, ап.3
№Л-304-15/ 17.08.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

276
"S.C TINMAR-IND" SA Румъния, гр.Букурещ, сектор 1, Каля Викторией № 155, участък 6, блок Д1, ет. 5, ап.11
№Л-305-15 / 31.08.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-305 от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" издадена на "ТИНМАР-ИНД" СА
277
“Алпик Енерджи СЕ” Чешка република, гр. Прага 3, Жижков, ул. Коневова 2660/141, п.к. 130 83
№Л-306-15/ 31.08.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

278
"Уйндкрафт Симонсфелд БГ" АД гр. Варна, бул. ”Владислав Варненчик” № 310
№Л-307-01/ 28.09.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
35 /тридесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-307/ 21.10.2013 г. за прекратяване на лицензия
279
РЕ Трейдинг СЕЕ с.р.о Чешка Република, гр. Прага 8, Даймънд Пойнт – ул. "Ке Щваници" №3/656
№Л-308-15/ 28.09.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
5 /пет/ години
Решение №И1-Л-308/ 07.02.2011 г. за изменение на лицензията по отношение наименованието на лицензианта
280
"Енерго-Про България" ЕАД гр. София, 1301, ул. "Стефан Стамболов" № 6, ет. 5
№Л-309-15/ 02.11.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

281
"Неохим" АД гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска", Източна индустриална зона
№Л-310-03/ 16.11.2009 г.
Лицензия за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
15 /петнадесет/ години
Решение № Пр-Л-310 от 05.06.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-310-03/ 16.11.2009 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия
282
ЧЕЗ, а.с. Чешка Република 14053, Прага 4, ул. Духова 2/1444
№Л-311-15/ 23.11.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

283
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 93, ет. 9
№Л-312-03/ 23.11.2009 г.
Лицензия за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-312 от 27.05.2013 г. изменение на лицензия
284
"Габрица Уинд" ЕООД гр. Стара Загора, 6000, ул. "Иван Мирчев" № 8, ет. 4, офис 8
№Л-313-01/ 30.11.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 /двадесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-313/06.10.2014 г. за прекратяване на лицензия.
285
"EЛПАУЪР" ООД гр. София, 1303, р-н Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 115
№Л-314-15/ 07.12.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-314 от 16.12.2016 г., с което изменя лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "ЕЛПАУЪР" ООД, като допълва същата с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
286
"Рес Технолъджи" ЕООД гр. София, 1220, ж.к. "Надежда" 2, ул. "Екзарх Стефан" № 61
№Л-315-01/ 14.12.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 /двадесет и пет/ години
Решение №И1-Л-315/20.04.2011 г. изменя лицензията като променя правната форма на лицензианта от „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД.
Решение №И2-Л-315/27.02.2012 г.
Решение № И3-Л-315/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София 1172, жк. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Бизнес сграда 1, етаж 3, офис 4
287
"Аеродинамик" ООД гр. Гоце Делчев, 2900, област Благоевград, ул. "Гоце Делчев" № 29, вх. Д, ет. 6, ап. 17
№Л-316-01/ 14.12.2009 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 /двадесет и пет/ години

288
"Руднап Груп България" ЕООД гр. София, 1000, ул. "Искър" № 8, ет. 5
№Л-317-15/ 23.12.2009 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-317/24.02.2014 г. за прекратяване на лицензия
289
"ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД гр. Казанлък, 6100, ул. "Розова долина" №7, вх. Г, ет. 4, ап. 3
№Л-318-15/ 18.01.2010 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-318/10.09.2012 г. за промяна на седалището и адреса на управление гр. Казанлък 6100, област Стара Загора, ул. „Старозагорска” №1, ет.1 ап.офис С
290
"Сосиете Ендюстриел дьо Л-Атлантик" ЕАД гр. София, 1000, ул. "Узунджовска" № 1
№Л-319-01/ 18.01.2010
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"
25 /двадесет и пет/ години
Решение № И1-Л-319/02.04.2012 г. за изменение на лицензия
291
"АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ" ООД гр. София, ж. к. "Надежда-2", ул. "Екзарх Стефан" № 61
№Л-320-01/18.01.2010г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"
25 /двадесет и пет/ години
Решение №И1-Л-320/20.04.2011 г. изменя лицензията като променя правната форма на лицензианта от „АСМ-БГ Инвестиции” ООД на „АСМ-БГ Инвестиции” АД Решение №И2-Л-320/12.12.2011 г.
Решение № И3-Л-320/25.06.2012 г. за промяна на седалището гр. София 1172, жк. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Бизнес сграда 1, етаж 3, офис 4
292
"Газпром Маркетинг и Трейдинг Лимитид" Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Великобритания, Газпром хаус, 60 Марина плейс, Хемптън Уик, Съри, KT1 4BH
№Л-321-15/ 22.02.2010 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години

293
"Ей и Ес Солар България Ламбриново" ЕООД гр. София, 1142, район Средец, ул. "Любен Каравелов" № 72
№Л-322-01/ 22.02.2010 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"
25 /двадесет и пет/ години
Решение № И1-Л-322 /20.09.2010 г., с което изменя издадената лицензия по отношение на инсталираната мощност на енергииния обект -фотоволтаична централа „Св. Георги” от 64 MW на 80 MW.
Решение № И2-Л-322/23.01.2012г. за изменение на лицензия
Решение на ДКЕВР № Р-157/27.02.2012 г. за изменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия”
Решение № Пр-Л-322 от 10.06.2013 г. за прекратяване на лицензия
294
"Далкия България" ЕАД гр. София, 1324, район Люлин, бул. "Царица Йоана" № 29, ет. 2
"Веолия Енерджи България" ЕАД
№Л-323-15/ 15.03.2010 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-323 от 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
295
"Ветроком" ЕООД гр. София, 1142, р-н Средец, ул. "Георги Сава Раковски" № 130, ет. 1, ап. 4
№Л- 324-01/12.04.2010 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект"
25 /двадесет и пет/ години

296
„Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ Федерална Република Германия, 40221, Дюселдорф, „Холцщрасе” № 6
№Л- 325-15/ 26.04.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-325/09.12.2013 г. за прекратяване на лицензия
297
„Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид”, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия Финансов Център „Мерил Линч”, ул. „Кинг Едуард” № 2, Лондон ЕС1А 1HQ
№Л- 326-15/ 26.04.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-326/06.11.2014 г. за прекратяване на лицензия № Л-326-15 от 26.04.2010 г.
298
Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110
№Л-327-19/ 17.05.2010 г.
Лицензия за дейността “разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт”
35 /тридесет и пет/ години

299
„Интер Ню Енерджи ” ЕООД гр.София, 1407, р-н „Лозенец”, бул. „Н.Й.Вапцаров”№ 53 А
№Л-328-15/ 31.05.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години

300
„Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.А.) Република Италия, п.к. 00198, гр. Рим, бул. „Реджина Маргерита”№ 125
№Л- 329-15/ 21.06.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години

301
„Енергоинвестмънт” АД гр.София, 1000, р-н Триадица, ул. „Алабин” No 48
№Л- 330-15/ 21.06.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-330 от 17.05.2016 г. за допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
302
„Енерджи МТ” ЕАД гр.София 1407, ул. „Асен Йорданов”№17, вх.Д, ет.1, ап.1
№Л- 331-15/ 21.06.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-331/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия
Решение № И2-Л-331/14.10.2013 г. за изменение на лицензия №Л-331-15/25.06.2010г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”
303
„Черноморска технологична компания” АД гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 25
№Л-332-08/12.07.2010 г.
№Л-332-12/12.07.2010 г.
№Л-333-08/ 12.07.2010 г.
№Л-333-12/ 12.07.2010 г.
Лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Хисаря
Лицензия за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Хисаря
Лицензия за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Сопот
Лицензия за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Сопот
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години
35 /тридесет и пет/ години

304
„ТОШЕЛ - 92” ЕООД гр.София, 1504, бул.”Княз Александър Дондуков” 115, вх.А, ет.3
№Л-334-15 /02.08.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-334/04.03.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", чрез включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
305
„ГЕН-И София - търговия и продажба на електрическа енергия” ЕООД гр. София, 1040, ул. „Съборна” № 3, ет. 2, ап. 6
№Л-335-15 /02.08.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години

306
“Риал Стейтс” ЕООД гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Славовица” № 17, ет. 1, ап. 3
№Л-336-01/23.08.2010 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 /двадесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-336 от 11.05.2016 г. за прекратяване на лицензия № Л-336-01 от 23.08.2010 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект
307
“В. Пауър” ООД гр. София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 81А, вх. В, ет. 3, офис 15-16.
№Л-337-01/30.08.2010 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 /двадесет и пет/ години
Решение № Пр-Л-337 от 08.04.2013 г. прекратяване на лицензия № Л-337-01/ 30.08.2010 г. за дейността “производство на електрическа енергия”
308
„ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, 1000, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 35, ап. 3
№Л- 338-15/ 14.09.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № Пр-Л-338/02.07.2012 г. за прекратяване на лицензия
309
„e&t Energie Handelsgesellschaft” m.b.H. Република Австрия, гр. Виена, п.к.1100, ул.” Винербергщрасе” 11
№Л- 339-15/ 20.09.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години

310
“Уинд Енерджи Каварна” ООД гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица” № 4Б, ет. 2
№Л-340-01/27.09.2010 г.
Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
25 /двадесет и пет/ години

311
“Строй Инвест Средец” ООД гр. Средец, 8300, област Бургас, ул. „Лиляна Димитрова” №1 А
№Л-341-01/04.10.2010 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”,
25 /двадесет и пет/ години
Решение № И1-Л-341/02.07.2012 г. за изменение на лицензия
312
„ИНТЕРПРОМ” ЕООД гр.София, ж. к. „Люлин”, бл. 812, вх. Д, ап. 99
№Л-342-15/ 11.10.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 /десет/ години
Решение № И1-Л-342 от 15.09.2016 г. за изменение на лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
313
„СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД гр. София, 1000, ул. Славянска № 2
№Л-343-01/11.10.2010 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
29 /двадесет и девет/ години

314
„ЕСП Златни Пясъци” ООД гр. Варна 9007, район „Приморски”, к.к. „Златни Пясъци”, административна сграда „ Рила”
№№ Л-344-15/29.11.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-344 oт 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
315

"Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид" гр. Лондон, Обединено кралство, W1S 1DG, Ню Бонд Стрийт № 55

(старо име: "Джей Пи Морган Енерджи Юръп" Лтд "Мургейт" № 20 Лондон ЕС2R 6DA, Обединено кралство

№№ Л-345-15 /06.12.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № Пр-Л-345 от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" издадена на "Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид"
316
„Данске Комодитис” А/S Ny Banegaardsgade 55, 1; DK 8000 Arhus C, Дания
№№ Л-346-15 /27.12.2010 г
Лицензия. за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

317
„Енерджи Инвест Юръп” АД гр. София 1404, бул. „България” № 81Б, ет. 4, ап. 5
№№ Л-347-15 /27.12.2010 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
от 10 (десет) години
Решение № И1-Л-347 от 10.06.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-347-15 /27.12.2010г
318
„Груп Транс Енерджи” ЕООД гр. София 1504, бул. „Васил Левски” № 138 „Груп Транс Енерджи” ООД гр. София 1504, бул. „Патриарх Евтимий” № 19 б
№№ Л-348-15 /17.01.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение №И1-Л-348/12.12.2011 г.
319
„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ООД Обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, село Големо село
№№ Л-349-15 /17.01.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение на ДКЕВР № И1-Л-349/28.11.2014 г., с което допълва лицензията с права и задължения за дейността "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
320
„ВЕЦ Яхиново” ЕООД гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Левски” № 3, ет. 2, ап. 9
№№ Л-350-01/31.01.2011 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
20 (двадесет) години
Решение на ДКЕВР № И1-Л-350/19.03.2012 г. за „ВЕЦ Яхиново” ООД
321
“Ен Ти Енерджи” ЕООД гр. София 1716, кв. „Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 13, вх. Б, ет. 3, ап. 202
№№ Л-351-01/07.02.2011 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 (двадесет и пет) години
Решение № Пр-Л-351/10.12.2012 г. за прекратяване на лицензия
322
“Еко Енерджи Уиндпауър” ООД град Варна 9010, ж.к. „Бриз”, к-с „Панорама”, вх. А, ап.6
№Решение

323
“Ружица Уинд” ООД“ гр. Стара Загора 6000, ул. „Иван Мирчев” № 8, ет. 4, ап. 8
№№ Л-353-01/21.02.2011 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 (двадесет и пет) години

324

"Ел Екс Корпорейшън" АД,
гр. София 1142,
бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 95

Нов адрес:
гр. София 1618,
община "Столична", район "Красно село",
ж.к. "Славия", бл. 9, ап. 14

№№ Л-354-15 /20.04.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-354 от 20.04.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
325
"МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
гр. София 1619, бул. "България" № 118
МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН АСЕНОВГРАД, ЕИК на клон: 0019
Седалище и адрес на управление на клон:
България, област Плов-див, община Асеновград,
гр. Асеновград 4230, ул. "Георги Ангелов" № 7, ап. 2
МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН РУСЕ, ЕИК на клон: 0023
Седалище и адрес на управление на клон:
България, област Русе, община Русе,
гр. Русе 7002, ул. "Васил Петлешков" № 31
МОСТ ЕНЕРДЖИ - КЛОН Ст. ЗАГОРА, ЕИК: 0038, адр.: България, гр. Ст. Загора 6000, ул. "Митр. Методий Кусев" 7

"МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД – КЛОН Б.И. ЕНЕРДЖИ – СВОГЕ, ЕИК: 0042, адр.: България, област София, община Своге, гр. Своге 2260, Опълченска № 11А
№ Л-355-15 /20.04.2011 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

Решение № И1-Л-355 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г.

Решение № И2-Л-355-/12.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"


326
“Джи Ви Ай” ЕООД гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 92
№№ Л-356-15 /09.05.2011 г
Лицензия. за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

327
"Горичане Енерджи" ЕООД
гр. София 1000,
ул. "Славянска" № 13
№№ Л-357-01/25.05.2011 г.
Лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"
25 (двадесет и пет) години
Решение № Пр-Л-357 от 27.04.2016 г. прекратяване на лицензия № Л-357-01 от 25.05.2011 г. за дейността "производство на електрическа енергия" с условие за изграждане на енергиен обект
328
„Ситигаз България” АД град София, ул. „Адам Мицкевич” №4
№№ Л-358-08 / 06.06.2011 г.
Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Силистра
Решение № И2-Л-358/20.01.2016 г., с което изменя издадените лицензии № Л-358-08 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-358-12 от 06.06.2011 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница чрез присъединяване на територията на община Ситово към териториалния обхват на издадените лицензии
329
„Ситигаз България” АД град София, ул. „Адам
№№ Л-358-12/ 06.06.2011г.
лицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра

330
„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ” д.о.о. Любляна, ул. „Оперска Цеста” № 5, 1000 Любляна
№№ Л-359-15 /11.07.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

331
„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕАД гр. София 1301, бул. „Стефан Стамболов” № 6, ет.5
„ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ” ЕАД
№№ Л-360-15 /21.07.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-360-/09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г.
332
„ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ” ЕООД. гр. София 1618, район „Овча купел”, бул. „Никола Петков” № 82, ет.3
№№ Л-361-15 /21.07.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-361 от 08.04.2013 г. за изменение на лицензия № Л-361-15 /21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”
Решение № И2-Л-361/06.10.2014 г. за изменение/ допълнение на лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на “координатор на комбинирана балансираща група”
333
„Енерга Пауър Трейдинг” АД Република Гърция, гр. Атина, п.к. 15232 , район Халандри, бул. „Кифисиас” № 274
№№ Л-362-15 /19.09.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

334
„Ветроком” ЕООД гр. София 1000, ул. „Георги Сава Раковски” № 130, ет. 1, ап. 4,
№№ Л-363-01 /19.09.2011 г.
Лицензия за дейността „производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

335
„Енергопроект Ютилитис” ООД гр. София 1000, Район „Лозенец”, бул. „ Джеймс Баучър” № 51
№Л-364-15 /03.10.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение на ДКЕВР № И1-Л-364/24.02.2014 г. за изменение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г., допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
336
„Си Енерджи Груп” ЕАД гр. София 1000, Район „Триадица”, ул. „Асен Йорданов” № 17, вх. Д, ет.1, ап.1
№№ Л-365-15 /24.10.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-365 от 08.07.2013 г. за изменение на лицензия № Л-365-15 /24.10.2011 г.
337
“Хаос Инвест -1” ЕАД гр. София 1618, област София, община Столична, район Витоша, Бул. България, № 110, вх. Б,ет. 7
№№ Л-366-01 /31.10.2011 г.
Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

338
„Уинд Форс БГ” ЕООД гр.Сливен 8800, ул. „Великокняжевска” № 22
№№ Л-367-01 /07.11.2011 г.
Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години
Решение на ДКЕВР № И1-Л-367/12.03.2012 г. за изменение на лицензия № Л-367-01/07.11.2011г. за дейността „производство на електрическа енергия”
339
“Васт Електрисити” ООД гр. София 1000, Район „Триадица”, жк. „Срелбище”, ул. „Твърдишки проход”№ 15
№№ Л-368-15 /14.11.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-368-/08.10.2012 г. за променя наименованието, седалището и адреса на управление на лицензианта
Решение № И2-Л-368 от 16.06.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-368-15 от 14.11.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
340
„Си Ен Джи Марица” ООД гр. София, 1303, район Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5, ул. „Българска морава” № 22
№№ Л-369-08 / 14.11.2011 г.
№№ Л-369-12/ 14.11.2011г.
Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Чепеларе
лицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе

341
„Ритъм-4-ТБ” ООД гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” № 93, ет. 9
№№ Л-370-15 /21.11.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-370/17.12.2012 г. за изменение и допълнение на лицензия
Решение № И2-Л-370 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“
342
„РВЕ Съплай енд Трейдинг” ГмбХ „Алтенесенер Щрасе” № 27, 45141, гр. Есен, Германия
№№ Л-371-15 /21.11.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

343
“Енерджи Партс” ООД гр. София 1606 район р-н „Красно село” бул.”Христо Ботев” No 17
№№ Л-372-15 /12.12.2011 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

344
„Нимекс-2004 М” ООД гр. София 1000, Район „Триадица”, бул. „Витоша” №188
№№ Л-373-01 /28.12.2011 г.
за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
20 (двадесет) години

345
„Разлог Енерджи Парк” ЕАД гр. София 1000, Район „Триадица”, бул. „Витоша” №188
№№ Л-374-01 /09.01.2012 г.
Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

346
“Eнерджи Транс БГ” ООД гр. София, Район „Изгрев”, ул. “Тинтява” № 120
№№ Л-375-15 /23.01.2012 г
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № Пр-Л-375 от 15.12.2015 г. за прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г., издадена на "Енерджи Транс БГ" ЕООД за дейността "търговия с електрическа енергия"
347
„Ситигаз България” АД гр. София 1360, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4
№№ Л-376-08 /26.01.2012 г.
№№ Л-376-12/ 26.01.2012г.
Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Габрово
Лицензия за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Габрово
35 (тридесет и пет) години
35 (тридесет и пет) години

348
„АКТАЕЛ” ЕООД гр. София, Район „Възраждане”, ул. ”Пордим” №2
№№ Л-377-15 /30.01.2012 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

349
“Ситигруп Глобъл Маркетс” Лимитед площад „Канада”, Канари Уарф, гр. Лондон Е14 5LB, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия
№№ Л-378-15 /30.01.2012 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

350
„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия” Д.О.О. Република Словения, гр. Кръшко, ул.”Върбина”№17
№Лицензия № Л-379-15 /27.02.2012 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

351
„ЕДФ Трейдинг” Лимитед ул. „Виктория” № 80, „Кардинал плейс”, ет. 3, SW1E5JL, Лондон, Обединено Кралство
№Лицензия № Л-380-15 /27.02.2012 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

352
„КОНСОРЦИУМ ТРОЯН ГАЗ” АД Троян 5600, област Ловеч, община Троян, ул. „Ангел Балевски” № 5.
№Лицензия № Л-381-08 /01.03.2012 г.
№Лицензия № Л-381-12/ 01.03.2012г.
Лицензия. за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Троян
лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Троян
35 (тридесет и пет) години
35 (тридесет и пет) години

353
“АЙ ТИ ЕМ Енерджи” ООД гр. София 1233, Район „Сердика“, ул. „Козлодуй” №134А, офис 2
№Лицензия № Л-381-15 /19.03.2012 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

354

"Енергео" ЕООД
гр. София, Район "Слатина", ул. "Източна тангента" № 2

Нов адрес:
гр. София 1619,
община "Столична", район "Витоша", бул. "Цар Борис III" № 279Б

№Лицензия № Л-382-15 /02.04.2012 г.
Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-382/03.09.2012 г. за допълване издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“
Решение № И2-Л-382 от 20.04.2016 г. за допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група", с включване на права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща група"
355
„ЗБЕ Партнерс” ЕАД гр. София 1000, Район „Средец”, ул. „Съборна” № 2а, ет. 4
№Лицензия № Л-383-01 /26.04.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

356
„ЕВН-Каварна” ЕООД гр. Пловдив 4000, Район „Централен”, ул. "Христо Г. Данов" No 37
№Лицензия № Л-384-01 /21.05.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

357
„Когрийн” ООД гр. Първомай 4270, ул. „Перуника” № 27
№Лицензия № Л-385-03 /25.06.2012 г.
Лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”
15 (петнадесет) години

358
„Юропиан Трейд Оф Енерджи” АД гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”№ 115Г, ет.4
№Лицензия № Л-386-15 /16.07.2012 г.
Лицензия за „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

359
„Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД гр. София, ул. “6 септември” № 24, ап.3
№Лицензия № Л-387-15 /16.07.2012 г.
Лицензия за „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

360
“Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД гр. София 1504, ул. "Шипка" No 41 А, ет. 1, ап. 13
№Лицензия № Л-388-01 /23.07.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години
Решение № И1-Л-388/29.10.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-388-01 от 23.07.2012 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия”
361
“Проенерджи Трейд” ООД гр. София 1113, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Маестро Михаил Милков” № 4, ет. 6, ап. 14
№Лицензия № Л-389-15 /03.09.2012 г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № Пр-Л-389 от 07.10 2013 г. за прекратяване на лицензия
362
“Екоенерджи Солар” ЕООД гр. София 1057, бул. „Драган Цанков” No 36
№Лицензия № Л-390-01 /03.09.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
20 (двадесет) години

363
“Екосолар” ЕООД гр. София 1057, бул. „Драган Цанков” No 36, „Интерпред-световен търговски център”, офис 701Б
№Лицензия № Л-391-01 /03.09.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
20 (двадесет) години

364
"Елпетра Енерджи" ЕАД гр. София 1616, ж.к. „Бояна“, ул. „Секвоя” № 1А
№Лицензия № Л-392-15 /10.09.2012 г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” за срок от
10 (десет) години

365
„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 2100, област София, община Елин Пелин, бул. „София” №5
№Лицензия № Л-393-08/17.09.2012г.
№Лицензия № Л-393-12/ 17.09.2012г.
Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Елин Пелин
Лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Елин Пелин
35 (тридесет и пет) години

366
"ТЕЦЕКО" ЕООД гр. Свищов, 5250, област Велико Търново, община Свищов, ж.к. „Надежда” 1, вх. В, ет. 1, ап. 32
№Лицензия № Л-394-08 / 26.09.2012 г.
№Лицензия № Л-394-12/ 26.09.2012г.
Лицензия за дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Свищов
Лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов
35 (тридесет и пет) години
Решение № И1-Л-394 от 29.07.2015 г. относно изменение и/или допълнение на лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене към територията на издадените лицензии
367
„Гунвор Интернешънъл” Б.В Нидерландия,Амстердам, „Хeренграхт“ 498, 1017 СВ
№Лицензия № Л-395-15 /01.10.2012г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

368
“Е.В.Т – Електра Волт Трейд” АД гр. София 1000, Район „Средец”, бул.“Дондуков“ No 5, вх. 3, ап. 27
№Лицензия № Л-396-01 /08.10.2012 г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

369
“Дъбово Енерджи” ЕООД гр. София 1407, Район „Лозенец”, ж.к. „Хладилника”, ул. „Емилиян Станев” № 4
№Лицензия № Л-397-01 /15.10.2012г.
Лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години
Решение № И1-Л-397 от 08.04.2013 г. за изменение на лицензия № № Л-397-01 /15.10.2012г. за дейността “производство на електрическа енергия”
370
"Фреа Трейдинг" ООД гр. София 1463, Район "Триадица", бул. "Витоша" № 146, вх. Б, ет. 3
"Фреа Акспо" ООД
№Лицензия № Л-398-15 /22.10.2012г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-398 от 27.04.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
371
„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми Зрт.” Унгария, Будапеща 1031, бул „Сентендреи”, 207-209
№Лицензия № Л-399-15 /05.11.2012 г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

372
„Холдинг Словенске електрарне” д.о.о. Република Словения, гр. Любляна, ул. „Копрска” №92
№Лицензия № Л-400-15 /19.11.2012 г.
Лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

373
„Хелиос Проджектс” ЕАД гр. София 1000, Район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 28, ет. 5
№Лицензия № Л-401-01 от 03.12.2012 г.
Лицензия за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години

374
“Би Си Ай Черганово” ЕООД гр. Казанлък 6100, ул. „Стара планина” № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23
№Лицензия № Л-402-01 /03.12.2012 г.
Лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа енергия”
25 (двадесет и пет) години
Решение № ГЛ-402/07.01.2013 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № Л-402/ 03.12.2012 г.
375
„РД ЧЗ Енерджи” с.р.о. Република Чехия, гр. Прага 10, Вършовице, ул. „У Вършовицкехо надражи” № 99/24, п.к. 101 00
№Лицензия № Л-403-15 /17.12.2012 г.
Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години
Решение № Пр-Л-403 от 06.06.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-403-15/ 16.11.2009 г. за дейността търговия с електрическа енергия
376
“ТЕРА КАП” ЕООД гр. София 1302, област София, община Столична, Район „Оборище“, „Бачо Киро” №49, ет. 2
№Лицензия № Л-404-15 /28.01.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години
Решение № И1-Л-404/11.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-404-15/28.01.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”
377
„Е – Систъмс” ЕООД гр. София, област София, община Столична, Район „Слатина“, ул. „Проф. Цв. Лазаров” № 18
№Лицензия № Л-405-15 /06.02.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия
10 (десет) години
Решение № И1-Л-405/07.10.2013 г. за изменение на лицензия
378
„СЕВТ КОНСУЛТ” ООД гр. Казанлък 6100, ул."Иван Вазов" № 3
№Л-406-15 /18.04.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

379
„Форнетин” АД гр. София 1606, Район „Красно село“ бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен” №8
№Л-407-15 /17.06.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 години.

380
„Национална електрическа компания” ЕАД гр. София 1000, район „Оборище”, ул. „Триадица” № 8
№Л-408-17 /01.07.2013 г.
Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
26 (двадесет и шест) години
Решение № И1-Л-408/29.01.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група
381
„ЧЕЗ Електро България” АД гр. София 1000, община Столична, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 140
№Л-409-17 /01.07.2013 г.
Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
28 (двадесет и осем) години
Решение № И1-Л-409-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г.
382
„Енерго-Про Продажби” АД гр. Варна 9009, Варна Тауърс - Г, бул. „Владислав Варненчик” № 258
№Л-410-17 /01.07.2013 г.
Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
26 (двадесет и шест) години
Решение № И1-Л-410-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г.
383
„ЕСП Златни пясъци” ООД гр. Варна 9007, район „Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, административна сграда „Рила”
№Л-411-17 /01.07.2013 г.
Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
26 (двадесет и шест) години
Решение № И1-Л-411-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г.
384
„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат” № 1, Делови център „Пловдив”, ет. 3, офис 303
№Л-412-15 /08.07.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

385
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул. „Христо Г. Данов № 37
№Л-413-17 /08.07.2013 г.
Лицензия за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”
26 (двадесет и шест) години
Решение № И1-Л-413-17/29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г.
386
"ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕООД гр. Ямбол 8600, ул. "Здравец" No 1
№Л-414-15 /23.09.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

387
"Си Ен Джи Марица" ООД гр. София, 1303, област София, Район "Възраждане", ж.к. Зона Б-5, ул. "Българска морава" № 22
№Л-415-08 /23.09.2013 г.
№Л-415-12/ 23.09.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Пирдоп
Лицензия за извършване на дейността „снабдяване с рироден газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп
35 (тридесет и пет) години
Решение № И1-Л-415/08.10.2014 г. за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08/2013 г. за разпределение на природен газ и № Л-415-12/2013 г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадени за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване на община Златица и на община Стрелча към лицензираната територия.
388
"Елпетра Енерджи" Лтд. Република Кипър, гр. Никозия 2014, ул. „Георгиу Кариу” № 6Б, офис 6Б, Дасуополи, Строволос
№Л-416-15/07.10.2013 г.
Лицензия извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

389
ТЕЦ Свилоза” АД гр. София 1421 район „Лозенец” ул. „Кръстю Сарафов“ № 51, ет. 1, ап. 1
№ Л-417-15 /21.10.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

390
Ар Си Пауър Енерджи” ООД гр. София 1324 район „Люлин” ж.к. Люлин - Силвър Център, ул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22
№ Л-418-15 /11.11.2013 г.
Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години
Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”
391
"ЕСО" ЕАД гр.София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис ІІІ“ №201
№Р-205/18.12.2013 г.
Лицензия №Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността "пренос на ел. енергия"
35 (тридесет и пет) години

392
"ПРОАКТ" ООД гр. Варна 9000, район р-н Одесос, бул. "Христо Ботев" № 8, ет. 1

гр. Варна, 9000,
ул. "Александър Рачински" № 8

№Л-420/06.01.2014 г.
Лицензия № Л-420-15/06.01.2014 г. извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години
Решение № И1-Л-420 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
393
Витол Газ енд Пауър Б.В. ул. „К.П. ван дер Манделелан“ № 130, гр. Ротердам, Нидерландия
№Л-421 от 27.03.2014 г.
Лицензия № Л-421-15 /27.03.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

394
Българска независима енергийна борса” ЕАД гр. София, област София, община Столична, район Оборище, ул. ”Веслец” № 16
№Л-422 от 31.03.2014 г
Лицензия № Л-422-11 /31.03.2014 г. „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“
10 (десет) години

395
„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД гр.София – 1000, район Средец ул.”Стефан Караджа ”№ 7, ап.11
№ Л- 423 от 01.07.2014 г.
Лицензия № Л-423-15 /01.07.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

396
„ВАПТЕХ Пауър” ЕООД гр.София 1504, район „Средец”, бул. „Цариградско шосе” № 17
№ Л-424-15 от 29.10.2014 г.
Лицензия № Л-424-15 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

397
"Петрол Словенско енергийно дружество" АД, Любляна, Словения, град Любляна 1000, "Дунайска цеста" № 50
№ Л-425-15 /29.10.2014 г.
Лицензия № Л-425-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години.
10 (десет) години

398
„ТМ Технолоджи” АД, „Тутракан” № 100, община Русе, гр. Русе – 7000
№ Л-426-15 /29.10.2014 г.
Лицензия № Л-426-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години.
10 (десет) години

399
„Фотони Трейд” ООД, гр. София – 1404, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Твърдишки проход” № 23
№ Л-427-15 /29.10.2014 г.
Лицензия № Л-427-15 /29.10.2014 г. извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години.
10 (десет) години

400
"КИД 2228" ООД, гр. София, Община "Столична", район "Средец", ул. "Алабин" № 56, ет. 6
№ Л-428-01 /03.11.2014 г.
Лицензия № Л-428-01 /03.11.2014 г. за извършване на дейността “производство на електрическа енергия”, чрез водноелектрическа централа – ВЕЦ „Жребчево“ с мощност 15,43 MW
15 (петнадесет) години

401
"Енергия Натуралис Инт.", ООД Република Словения, гр. Постойна 6230, ул. "Нови търг" № 9
№ Л-429-15 /06.11.2014 г.
Лицензия № Л-429-15/06.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

402
"Синергон Енерджи" ЕООД, гр. София – 1000, община Столична, район "Средец" ул. "Солунска" № 2
№ Л-430-15/06.11.2014 г.
Лицензия № Л-430-15/06.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" с включени в същата права и задължения, свързани с дейността "координатор на стандартна балансираща група"
10 (десет) години

403
"Трансенерго Ком" СА,
гр. Букурещ, сектор 5,
Каля 13 Септембрие, № 90, ет. 2, ап. 2.01
№ Л-431-15/28.11.2014 г.
Лицензия № Л-431-15 /28.11.2014 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

404
"Газтрейд Сливен" ЕООД
гр. София 1404
ж.к. Стрелбище, Твърдишки проход № 23, ет. 8, ап. 30
№ Л-432/16.02.2015 г.
Лицензия № Л-432-08 /16.02.2015 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ" за срок от 27 години
Лицензия № Л-432-12 /16.02.2015 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител"
27 (двадесет и седем) години

405
"Хидроенерджи Груп" ООД
гр. София 1000
ул. Стара планина № 31-33
№ Л-433-15/16.02.2015 г.
Лицензия № Л-433-15/16.02.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", съдържаща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"
5 (пет) години

406
"Шел Енерджи Юръп Лимитид"
Кралство Великобрирания и Северна Ирландия,
Лондон SE1 7NA, Шел Сентър, 4-8 York Road
№ Л-434-15/16.02.2015 г.
Лицензия № Л-434-15 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

407
"Топлофикация Петрич" ЕАД
гр. Петрич 2850,
ж.к. Оранжерии - Шосето за София
№ Л-435-03/27.02.2015 г.
Лицензия № Л-435-03/27.02.2015 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
20 (двадесет) години

408
"Грийн Уърлд Груп"
гр. Варна 9000, област Варна, община Варна, район Одесос, ул. "Иван Вазов" № 36, ет. 1.
№ Л-436-15/04.03.2015 г.
Лицензия № Л-436 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
10 (десет) години

409
"Репауър Трейдинг Чешка република" СРО Прага 1 – Нове Место, ул. "Водичкова" 710/31, п. к. 11000
№ Л-437-15/04.03.2015 г.
Лицензия № Л-437 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

410
"Софиягаз" ЕАД
№ Л-438-08/30.03.2015 г.
№ Л-438-12/30.03.2015 г.
Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово
Лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газот краен снабдител” за територията на общини Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово
26 (двадесет и шест) години
26 (двадесет и шест) години

411
"Софиягаз" ЕАД
№ Л-439-08/30.03.2015 г.
№ Л-439-12/30.03.2015 г.
Лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера
Лицензия № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера
25 (двадесет и пет) години
25 (двадесет и пет) години

412
"Софиягаз" ЕАД
№ Л-440-08/30.03.2015 г.
№ Л-440-12/30.03.2015 г.
Лицензия № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог
Лицензия № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог
25 (двадесет и пет) години
25 (двадесет и пет) години

413
"Софиягаз" ЕАД
№ Л-441-08/30.03.2015 г.
№ Л-441-08/30.03.2015 г.
Лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" за обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски
Лицензия № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Дунав" и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски
27 (двадесет и седем) години
27 (двадесет и седем) години

414
"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД
№ Л-442-03/30.03.2015 г.
Лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за извършване на дейността "производство на електрическа и топлинна енергия"
25 (двадесет и пет) години

415
"Смарт Енерджи Трейд" ЕАД гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2
№№ Л-443-15 от 25.05.2015 г.
Лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”
10 (десет) години

416
„Пи Пи Си България” АД гр. София 1000, община Столична, район Триадица, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7
№№ Л-444-15 от 16.06.2015 г.
Лицензия № Л-444-15 от 16.06.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

417
„ОМВ Трейдинг” ГмбХ „Трабренщрасе“ 6-8, 1020 Виена, Австрия
№№ Л-445-15 от 16.06.2015 г
Лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

418
"ТПС Пауър Трейдинг" СРЛ Румъния, гр. Букурещ, ул. "Константин Аричешку" № 15, стая № 2
№ Л-446-15 от 23.07.2015 г.
Лицензия № Л-446-15 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

419
"Неас Енерджи" АС Кралство Дания, 9000 гр. Олборг, ул. "Скелагервай" № 1
№ Л-447-15 от 23.07.2015 г.
Лицензия № Л-447-15 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

420
"Райков сервиз" ООД гр. Димитровград 6400, област Хасково, ул. "Хан Аспарух" № 45
№ Л-448-08 от 31.08.2015 г.
№ Л-448-12 от 31.08.2015 г.
Лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността "разпределение на природен газ"
Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за извършване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Смолян
35 (тридесет и пет) години
35 (тридесет и пет) години

421
„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО „Фериенчикова“ № 7, Братислава, п.к. 81108, Република Словакия
№Л - 449-15 от 13.10.2015 г.
Лицензия № Л-449-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
срок от 10 (десет) години

422
„Енерговиа” ЕООД гр. София 1408, ул. „Бурел“ № 62А, вх. А, ет. 3, ап. 9
№Л - 450-15 от 13.10.2015 г.
Лицензия № Л-450-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група"
срок от 10 (десет) години

423
"ЛЕ Трейдинг" АС ул. "Томашикова" № 26, Братислава, п.к. 82101, Република Словакия
№Л-451-15 от 13.10.2015 г.
Лицензия № Л-451-15 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”
срок от 10 (десет) години

424
"КААлекс - енерджи" ООД гр. София 1404, район "Триадица", кв. "Гоце Делчев", ул. "Луи Айер: № 2, ет. 9
№ Л-452-15 от 27.10.2015 г.
Лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години
Решение № И1-Л-452 от 15.12.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
425
"Златна Панега Цимент" АД област Ловеч, община Ябланица, село Златна Панега 5760, ул. "Шипка" № 1
№ Л-453-15 от 15.12.2015 г.
Лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години
Решение № И1-Л-453 от 16.12.2016 г., с което допълва лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД, с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
426
"Кей Ар Джи" ЕООД гр. София 1000, ул. "Алабин" № 16-20, ап. 621А
№ Л-454-15 от 15.12.2015 г.
Лицензия № Л-454-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

427
"Фина Енерджи Трейдинг" БВ Холандия, гр. Амстердам 1077 ХХ, Стравинскилаан 1265, кула Д, ет. 12
№ Л-455-15 от 15.12.2015 г.
Лицензия № Л-455-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

428
"Елпро България" ООД гр. София 1404, бул. "Гоце Делчев" № 100, бл. 22, вх. "Б"
№ Л-456-15 от 15.12.2015 г.
Лицензия № Л-456-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

429
"ЕНЕКОД" АД гр. София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А
№ Л-457-15 от 15.12.2015 г.
Лицензия № Л-457-15 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

430
„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД гр. София 1504, ул. „Николай Гогол“ № 15
№ Л-458 от 10.02.2016 г.
Лицензия № Л-458-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”
10 (десет) години

431
"ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД
гр. София 1404, район "Триадица",
бул. "България" № 109, ет. 17
№ Л-459 от 10.02.2016 г.
Лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
5 (пет) години
Решение № Пр-Л-459 от 20.10.2016 г., с което прекратявалицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група", издадена на "ЕНЕРДЖИ АКТИВ" ЕООД
432
„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД гр. Ямбол 8600, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, ет. 10, ап. 1
№ Л-460 от 09.03.2016 г.
Лицензия № Л-460-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
10 (десет) години

433
„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД гр. София 1618, бул. „България“ № 102, ет. 5
№ Л-461 от 09.03.2016 г.
Лицензия № Л-461-15 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

434
„Черноморска технологична компания” АД
Ново наименование „Аресгаз” АД
гр. София,
район Триадица,
ул. „Алабин” №36,
ет. 2
"Аресгаз" АД
гр. София, район Триадица, ул. "Алабин" №36, ет. 2
№ Л-462 от 18.03.2016 г.
Л-462-08 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за обособена територия „Запад“
Л-462-12 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дей-ността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Запад"
до 25.09.2041 г.
до 25.09.2041 г.

435
"Интерелектрик" ЕООД
гр. София 1324,
ж.к. "Люлин", бл. 816, вх. 4, ет. 1, ап. 71
№ Л-463 от 09.03.2016 г.
Лицензия № Л-463-15 от 20.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

436
"ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ООД
гр. София 1612,
бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 104, ет. 6, офис 7
№ Л-464 от 20.04.2016 г.
Лицензия № Л-464-15 от 20.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

437
"БОЛКАН ЛОДЖИК" ООД
гр. София 1517,
бул. "Ботевградско шосе" № 247
№ Л-465 от 27.04.2016 г.
Лицензия № Л-465-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

438
"ПАУЪР СИСТ" ЕООД
гр. София 1504,
ул. "Шейново" № 7
№ Л-466 от 27.04.2016 г.
Лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
10 (десет) години

439
"ПауърОн" ЕООД
гр. София 1000,
ж.к. "Люлин", бл. 818, вх. "Б", ет. 8, ап. 43
№ Л-467 от 27.04.2016 г.
Лицензия № Л-467-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

440
"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
гр. София 1680,
ул. "Ястребец" № 23Б
№ Л-468 от 27.04.2016 г.
Лицензия № Л-468-15 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

441
"ВиБиДжи Енерджи" ЕООД
гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25, партер
№ Л-469-15 от 17.05.2016 г.
Лицензия за "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
10 (десет) години

442
"Ин Аут Енерджи" ООД
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе", 7-ми км, сграда на ЗИТ, ІІ корпус, ет. 3
№ Л-470-15 от 17.05.2016 г.
Лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

443
"САГА КОМОДИТИС" АД
гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 41, ет. 5
№ Л-471-15 от 17.05.2016 г.
Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"
5 (пет) години

444
"Тинмар Енерджи" СА
Румъния, гр. Букурещ, сектор 1, Каля Флоряска № 246С, офис 10, етаж 17
№ Л-472-15 от 14.06.2016 г.
Лицензия № Л-472-15 от 14.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

445
"САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД,
гр. София 1113, ул. "Незабравка" № 25, бл. "Парк хотел Москва", ет. 6, ап. 614
№ Л-473-15 от 21.06.2016 г.
Лицензия № Л-473-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

446
"АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД,
гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 5, офис 5В
№ Л-474-15 от 21.06.2016 г.
Лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години

447
"РЕИЖ ЕНЕРДЖИ" ООД,
гр. Пирдоп 2070, ул. "Георги Бенковски" № 2
№ Л-475-15 от 21.06.2016 г.
Лицензия № Л-475-15 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"
10 (десет) години

448
„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ № 37
№Л-476-15 от 18.08.2016 г. г.
Лицензия № Л-476-15 от 18.08.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
10 (десет) години

449
„И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО Словакия, гр. Братислава 831 02, ул. „Риажанска“ № 675/2
№ Л-477-15 от 01.09.2016 г.
Лицензия № Л-477-15 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“
10 (десет) години

450
„КУМЕР“ ЕООД гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17
№Л-478-15 от 01.09.2016 г.
Лицензия Л-478-15 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“
10 (десет) години

451
„ТИНМАР СЪПЛАЙ“ ЕООД гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, офис 4
№Л-479-15 от 15.09.2016 г.
Лицензия № Л-479-15 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“
10 (десет) години

452
"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД
гр. Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" № 13
№ Л-480-15 от 20.10.2016 г.
Л-480-15 от 20.10.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
за срок от 10 (десет) години

453
"Вис Електрик" ЕООД
гр. Бургас 8000,
ул. "Крайезерна" № 121
№ Л-481-15 от 16.12.2016 г.
Л-481-15 от 16.12.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"
10 (десет) години

454
"НОБ ЕЛЕКТРИК" ООД
гр. София 1303, ул. "Борис Арсов" № 5, вх. "А", ап. 68
№ Л-482-15 от 16.12.2016 г.
Л-482-15 от 16.12.2016 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия"
10 (десет) години