За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Благодарствени писма


PDF документ Благодарствено писмо от жител на гр. Горна Оряховица относно оказано от КЕВР съдействие за възстановяване на водоподаването към имот в населеното място - 151.71KB
PDF документ Благодарствено писмо от жител на гр. София относно оказано съдействие от КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за В и К услуги - 96.3KB
PDF документ Благодарствено писмо от жител на гр. Добрич относно оказано съдействие от служители на КЕВР за възстановяване на неправомерно начислени суми за ВиК услуги - 114.61KB
PDF документ Благодарствено писмо от жители на кв. Княжево, гр. София, във връзка с оказано съдействие за ремонтиране на проблемен участък от водопроводната мрежа в населеното място - 44.63KB
PDF документ Благодарствено писмо във връзка с изплатено обезщетение за нанесени материални щети в резултат на възникнала авария по мрежа ниско напрежение - 88.73KB
PDF документ Благодарствено писмо от жител на гр. Русе във връзка с възстановеното електрозахранване на дома му - 44.65KB
PDF документ Благодарствено писмо по повод одобрението на деветата поправка на споразумението за изкупуване на енергия между НЕК "ЕАД" и "ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД" ЕООД - 372.48KB
PDF документ Писмо на Американската търговска камара, относно ролята на КЕВР за стабилността на българската енергийна система - 150.98KB
PDF документ Благодарствено писмо № В-11Н-00-77 от 19.05.2015 г., относно присъединяване на имот към водоснабдителните и канализационни системи по плана на квартал Ветрен, гр. Бургас - 85.43KB
PDF документ Благодарствено писмо вх. № В-11П-00-4 от 10.03.2015 г. - 58.85KB
PDF документ Благодарствено писмо вх. № Е-11Ц-00-6/05.03.2015 г., относно възстановяване качеството на тока - 69.66KB
PDF документ Благодарствено писмо вх. № В-11А-00-15 от 13.12.2014 г. - 58.74KB
PDF документ Благодарствено писмо от жител на с. Каменец, област Плевен за възстановена сума - 229.3KB
PDF документ Благодарствено писмо от жител на махала Поповци, село Вакарел относно подобрено качество на доставяната електрическа енергия. - 43KB
PDF документ Благодарствено писмо по повод разрешаване на проблем със смяна на електрическо табло в жилищна сграда - 230.15KB
PDF документ Благодарствено писмо по повод на разрешаване на проблем с прекъснато водоподаване в гр. Ихтиман - 175.63KB
PDF документ Благодарствено писмо по повод разрешаване на проблем на потребител с ЧЕЗ България. - 3.1MB
PDF документ Благодарствено писмо по повод на разрешаване на дългогодишен проблем с прекъснато електрозахранване - 11.47MB
PDF документ Благодарствено писмо за топлия прием и отлично подготвената среща в София на 30-31 януари, 2012 г. на Комитета за цени и тарифи към ERRA - 88.62KB
PDF документ Благодарствено писмо по повод на разрешаване на дългогодишен проблем с прекъснато водоподаване - 41.74KB
PDF документ Благодарствено писмо относно временно захранване на сградите в м. "Цариградско шосе, 7-ми км" - 1.06MB