За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2002 год


PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-057/20.12.2002 г. за утвърждаване цена на електрическата енергия, произведена от ВЕЦ в Каскада "Санданска Бистрица" и от ВЕЦ в Каскада "Копринка" - 134.21KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-056/17.12.2002 г. за цената на електрическата енергия, произведена от ВЕЦ в Каскада "Пиринска Бистрица" - 140.71KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТЕ-001/17.12.2002 г. за мощността и количеството електрическа енергия, които всеки независим производител, може да договаря с привилегированите потребители през 2003 г. - 145.62KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-052/17.12.2002 г. за запазване на цените на природния газ - 130.85KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-040/1.10.2002 г. за цената на електрическата енергия използвана за стопанска и обществена дейност от държавните и общинските органи, от юридически и физически лица през почивни и празнични дни - 132.69KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-039/30.09.2002 г. за цената на електрическата енергия, използвана от общините за външно осветление на открити площи от техните територии - 132.71KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-038/27.09.2002 г. за промяна цените на природния газ - 166.28KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-036/30.07.2002 г. във връзка с ПМС № 164/26.07.2002 г. - 112.27KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-029/28.06.2002 г. за цените на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди от населението - 141.23KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-028/28.06.2002 г. – примерен тригодишен график за ежегодно повишаване на средната продажна цена на електрическата енергия за битови нужди - 126.28KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-002/29.03.2002 г. - 229.1KB
PDF документ Решение на ДКЕР от 04.01.2002 г. за утвърждаване на цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на природния газ - 93.23KB