За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2003 год


PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-21/18.12.2003 г. за утвърждаване на цени на природния газ - 332.42KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-20/15.12.2003 г. за промяна на еднокомпонентната и двукомпонентната цена на топлинната енергия - 172.37KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-6/03.12.2003 г. за прекратяване търга за определяне на инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион "Тракия" - 156.79KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-5/06.11.2003 г. за удължаване срока и промени в тръжната документация за газоразпределителна мрежа на територията на регион "Мизия" - 156.9KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-4/21.10.2003 г. за удължаване срока и промени в тръжната документация за газоразпределителна мрежа на територията на регион "Тракия" - 156.64KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-016/24.09.2003 г. за утвърждаване пределни цени на природния газ - 304.86KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-017/24.09.2003 г. за изменение на утвърдената с решение Ц-013/30.06.2003 г. цена за разполагаема мощност на ТЕЦ "Марица 3" - 179.52KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-018/24.09.2003 г. за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода на дружеството “ТЕГЕ 21” ООД - 155.8KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-3/05.09.2003 г. за обявяване на търг за газоразпределение на регион Добруджа - 112.01KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-015/17.07.2003 г. за цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електроцентрали с мощност до 10 МВт - 148.46KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-013/30.06.2003 г. за цени за пренос и продажба на електрическа енергия - 186.42KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-012/25.06.2003 г. за цени на топлинна енергия и цени за изкупуване на електрическа енергия от централи с комбинирано производство - 187.32KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-011/25.06.2003 г. за цени за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи - 154.12KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-010/25.06.2003 г. за цени на природния газ - 207.33KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-009/25.06.2003 г. за цените на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди от населението - 175.62KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-012/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Мини Марица изток" АД - 145.93KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-011/19.06.2003 г. за отказ за придобиване статут на привилегирован потребител на "Оловно-цинков комплекс" АД - 145.29KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-010/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Девня Цимент" АД - 143.38KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-009/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Агрополихим" АД - 142.47KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-008/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Асарел-медет" АД - 142.38KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-007/19.06.2003 г. за отказ за придобиване статут на привилегирован потребител на "Кремиковци" АД - 146KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-006/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Елаците мед" АД - 142.25KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-005/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "КЦМ" АД - 143.17KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-004/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Юмикор мед" АД - 143.02KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-003/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Неохим" АД - 143.35KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-002/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Свилоза" АД - 150.94KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ПП-001/19.06.2003 г. за придобиване статут на привилегирован потребител на "Стомана индъстри" АД - 143.19KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-1/03.06.2003 г. за обявяване на търг за газоразпределение на регион Тракия - 188.63KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-2/03.06.2003 г. за обявяване на търг за газоразпределение на регион Мизия - 199.78KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-008/20.05.2003 г. за определяне на цена на електрическата енергия, произведена от ВЕЦ - 151.32KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-007/27.03.2003 г. за утвърждаване пределни цени на природния газ Решение на ДКЕР от 14.02.2003 г. за отказ за издаване на лицензия за дейността "Разпределение на природен газ" на "Варнагаз" АД - 192.55KB