За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2004 год


PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-026 от 17.12.2004 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за регионите "Добруджа" и "Мизия" - 180.91KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-19 от 27.12.2004 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на регион "Дунав" - 125.12KB
PDF документ > Решение на ДКЕР № Ц-028 от 30.12.2004 г. за утвърждаване на цена за енергия на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД Решение на ДКЕР № Ц-027 от 30.12.2004 г. за утвърждаване на цени за продажба на електрическа енергия на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, "ТЕЦ Марица 3" АД, "Топлофикация Русе" ЕАД (блок 4) и "ТЕЦ Варна" ЕАД - 126.87KB
PDF документ Протоколно решение на ДКЕР № 101/29.12.2004 г. за цените на топлинната енергия за битови нужди, считано от 01.01.2005 г. - 95.64KB
PDF документ Протоколно решение на ДКЕР № 100/27.12.2004 г. за удължаване срока на действие на решение Ц-020/25.10.2004 г. - 84.8KB
PDF документ Протоколно решение на ДКЕР № 100/27.12.2004 г., т. 3 – коефиценти на обслужване, които ще се прилагат при изчисляване на цената за достъп от 01.01.2005 г. - 51.01KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-077-10/17.12.2004 г. за прекратяване на лицензия № Л-077-10/14.02.2001 за дейността "транзитен пренос на природен газ" издадена на "Булгаргаз" ЕАД - 111.35KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-075-06/17.12.2004 г. за прекратяване на лицензия № Л-075-06/14.02.2001 за дейността "пренос на природен газ" издадена на "Булгаргаз" ЕАД - 111.63KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-074-09/17.12.2004 г. за прекратяване на лицензия № Л-074-09/14.02.2001 г. за дейността "съхранение на природен газ" издадена на "Булгаргаз" ЕАД - 111.6KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-072-04/17.12.2004 г. за прекратяване на лицензия № Л-072-04/14.02.2001 г. за дейността "пренос на електрическа енергия" издадена на НЕК ЕАД - 111.53KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-147/17.12.2004 г. за издаване на лицезия на НЕК ЕАД за извършване на дейността "пренос на електрическа енергия" на територията на страната - 136.37KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-146/17.12.2004 г. за издаване на лицезия на "Булгаргаз" ЕАД за извършване на дейностите "пренос на природен газ" на територията на страната, "обществена доставка на природен газ", "транзитен пренос на природен газ", "съхранение на природен газ" - 133.23KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТЕ-005/20.12.2004 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия - 154.24KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-144/25.11.2004 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "КАМИБО" ЕООД - 144.91KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-025/25.11.2004 г. за утвърждаване на цени на "КАМИБО" ЕООД - 133.55KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-024/25.11.2004 г. за утвърждаване на цени на "ДЕВЕН" АД - 135.62KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-023/25.11.2004 г. за утвърждаване на цени за присъединяване на нови потребители на топлинна енергия на "Топлофикация Варна" ЕАД - 145.31KB
PDF документ Решение на ДКЕР № И1-Л-026-05/25.11.2004 г. за изменение на лицензия № Л-026-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на "Топлофикация Враца" ЕАД - 116.46KB
PDF документ Решение на ДКЕР № И1-Л-025-02/25.11.2004 г. за изменение на лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия на "Топлофикация Враца" ЕАД - 131.48KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-112-03/25.11.2004 г. за прекратяване на  лицензия № Л-112-03/06.03.2002 г. за извършване на дейността производство на електрическа и топлинна енергия на "Хименерго" ЕАД - 113.82KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г. за - 115.58KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-6/04.11.2004 г. за определяне на технологичните загуби при пренос и разпределение на електрическа енергия - 115.58KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-018/13.10.2004 г. за утвърждаване на цени на топлофикационни дружества за стопански потребители - 289.91KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-18/20.10.2004 г. за удължаване срока за участие в конкурса за регион "Дунав" - 104.27KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-017/11.10.2004 г. за утвърждаване на пределни цени на "Камено-газ" ЕООД - 114.72KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-143/11.10.2004 г. за издаване на лицензии на "Камено-газ" ЕООД - 139.97KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТЕ-004/29.09.2004 г. за утвърждаване на коефициента за разходите на обществения доставчик за доставка на балансираща енергия - 116.97KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-015/29.09.2004 г. за утвърждаване на пределни цени на природния газ, считано от 01.10.2004 г. - 168.45KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-108-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “ЕРП Златни пясъци” АД - 132.57KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-142/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “ЕРП Златни пясъци” АД - 150.3KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-042-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД - 132.81KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-141/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД - 150.23KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-052-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД - 133.16KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-140/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД - 150.66KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-045-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Варна” ЕАД - 132.81KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-139/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Варна” ЕАД - 150.09KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-046-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД - 132.95KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-138/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Горна Оряховица” ЕАД - 150.78KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-051-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Плевен” ЕАД - 132.55KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-137/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Плевен” ЕАД - 149.9KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-053-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-София област” ЕАД - 132.64KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-136/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-София област” ЕАД - 150.5KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Пр-Л-066-07/13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията по ЗЕЕЕ на  “Електроразпределение-Столично” ЕАД - 132.43KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-135/13.08.2004 г. за издаване на лицензия по ЗЕ за извършване на дейности в енергетиката на “Електроразпределение-Столично” ЕАД - 149.91KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-5/25.08.2004 г. за приемане на правила за търговия с природен газ - 144.33KB
PDF документ Решение на ДКЕР № P-017/23.08.2004 г. за изкупуване на електроенргията от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД - 202.6KB
PDF документ Решение на ДКЕР № P-016/23.08.2004 г. за сключване на договор за кредит за "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД - 167.39KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-014/09.08.2004 г. за цени на електрическа енергия за битови потребители - 123.39KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-16/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-13/28.06.2004 г. - 157.77KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-15/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-12/11.03.2004 г. - 157.8KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-14/21.07.2004 г. за изменение на решение № ТПрГ-11/11.03.2004 г. и точка ІV.5.6. от конкурсната документация за участие в конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейност "Разпределение на природен газ" на територията на регион "Дунав" - 158.36KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-013/05.07.2004 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-008/20.05.2003 г. - 159.01KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-4/05.07.2004 г. за Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи - 97.3KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-3/30.06.2004 г. за Показатели за качество на електроснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването - 154.48KB
PDF документ Решение на ДКЕР № TE-003/30.06.2004 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия - 191.26KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-011/30.06.2004 г. за цени на електроененергийните дружества от 01.07.2004 г. - 173.99KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-010/30.06.2004 г. за цени на ел. енергия за битови потребители от 01.07.2004 г. - 171.2KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-009/30.06.2004 г. за цени на природен газ от 01.07.2004 г. - 199.32KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-13/28.06.2004 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на регион "Запад" - 178.76KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-2/04.06.2004 г. за Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, Правила за търговия с електрическа енергия, Правила за управление на елетроенергийната система и Правила за измерване на количеството електрическа енергия - 123.22KB
PDF документ Решение на ДКЕР № П-1/31.05.2004 г. за Правила за управление на електроразпределителните мрежи - 114.67KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-007/29.03.2004 г. за утвърждаване пределни цени на природния газ - 248.12KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-12/11.03.2004 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на регион "Тракия" - 180.01KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-11/11.03.2004 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на регион "Дунав" - 179.82KB
PDF документ Решение на ДКЕР № О-023/27.02.2004 г. за отказ за издаване на Лицензия за дейността "Разпределение на природен газ" на "Газоснабдяване Бургас" ЕАД - 171.03KB
PDF документ Решение на ДКЕР № О-022/27.02.2004 г. за отказ за издаване на Лицензия за дейността "Разпределение на природен газ" на "Газоснабдяване Сливен" АД - 171.08KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-10/26.02.2004 г. за класиране на кандидатите в търга за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион "Добруджа" - 301.33KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТПрГ-9/10.02.2004 г. за класиране на кандидатите в търга за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на територията на регион "Мизия" - 331.79KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТЕ-002/12.01.2004 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производството на електрическа енергия - 242.23KB