За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2007 год


PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-015 от 04.06.2007 г. за изменение и допъление на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Русе" - 101.38KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-098 от 20.12.2007 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.01.2008 г. - 207.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № TE-014 от 13.12.2007 г. за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която, считано от 01.01.2008 г. производителите са длъжни да сключват сделки по регулирани цени с обществения доставчик през първата половина на 2008 г. - 185.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-093 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Кърджали. - 157.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-092 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Ямбол. - 159.34KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-091 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Русе. - 159.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-090 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕАД – гр. Свищов. - 159.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-089 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Силистра. - 158.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-088 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Пловдив. - 161.95KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-087 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. София. - 162.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-086 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване Дунав" ООД – гр. Разград. - 166.74KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-085 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Плевен. - 163.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-084 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Враца. - 164.1KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-083 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Добрич. - 162.37KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-082 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК "Меден кладенец" ООД – гр. Кубрат. - 159.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-081 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Шумен. - 162.32KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-080 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Монтана. - 164.29KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-079 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Хасково. - 163.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-078 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Варна. - 164.42KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-077 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Сливен. - 165.34KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-076 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕАД – гр. Бургас. - 162.12KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-075 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Търговище. - 162.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-074 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ЕООД – гр. Видин. - 162.36KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-073 от 28.11.2007 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "ВиК" ООД – гр. Исперих. - 158.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТР-002 от 01.11. 2007 г. за определяне на средногодишни размери на технологичните разходи при пренос и разпределение на електрическа енергия за 2007 г. - 151.85KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-071 от 01.10.2007 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, на "Зебра" АД. - 194.18KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-070 от 01.10.2007 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.10.2007 г. - 247.07KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-069 от 01.10.2007 г. за утвърждаване на пределни цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на "ТЕГЕ 21" ООД. - 204.82KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-068 от 31.07.2007 г. за цени на водоснабдителни и канализационни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора. - 226.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц–067 от 13.07.2007 г. за цени на топлинна и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. - 662.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-013 от 28.06.2007 г. за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, считано от 01.07.2007 г. - 174.78KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-066 от 28.06.2007 г. за цените на електрическата енергия , считано от 01.07.2007 г. - 151.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-065 от 25.06.2007 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.07.2007 г. - 201.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-023 от 18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на "Електроразпределение–София област" АД. - 165.79KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-022 от 18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на "Електроразпределение–Плевен" АД. - 165.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-021 от 18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на "Електроразпределение–Столично" АД. - 165.74KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-020 от 18.06.2007 г. за одобряване на Общи условия за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД. - 160.11KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-064 от 04.06.2007 г. за цени на електрическата енергия произведена при изгарянето на биомаса. Решение на ДКЕВР № Ц-063 от 29.05.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Стамболово" ЕООД – с. Стамболово. - 253.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-229 от 17.05.2007 г. за издаване на лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЧЕЗ Електро България" АД - 752.07KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-055 от 23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К – Стримон" ЕООД – с. Микрево. - 219.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-054 от 23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "УВЕКС" ЕООД – гр. Сандански. - 244.13KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-053 от 23.04.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД – гр. София. - 468.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-3 от 23.04.2007 г. за класиране на кандидатите в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община "Банско". - 997.1KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-6/18.06.2007 г. за приемане на Правила за управление на електроразпределителните мрежи. - 92.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-5/18.06.2007 г. за приемане на Правила за управление на електроенергийната система. - 94.18KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-4/08.06.2007г. за приемане на Правила за условия и ред за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 109.53KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-3/14.05.2007г. за приемане на Правилата за търговия с природен газ. - 88.3KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-2/14.05.2007 г. за приемане на Правилата за предоставяне на достъп да газопреносната и/или газоразпределителните мрежи. - 90.95KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-1 от 10.04.2007 г. за изменение и допълнение на Правила за измерване на количеството електрическа енергия.  - 160.7KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-052 от 30.03.2007 г. за изменение на пределната еднокомпонентна цена на топлинна енергия на "ТЕЦ Свилоза" АД считано от 01.04.2007 г. - 175.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № TE-012 от 30.03.2007 г. за изменение на решение № ТЕ-011 от 29.11.2006 г. относно определяне на разполагаемостта, в съответствие с която всеки производител може да сключва сделки, през първата половина на 2007 г. - 160.31KB
PDF документ Извлечение от протоколно решение № 44 от 14.02.2007 г. със задължителни указания за ЧЕЗ Електро - 140.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-051 от 29.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Перник - 331.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-050 от 29.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище - 373.08KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-049 от 29.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация ” ООД - гр. Габрово - 320.79KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-048 от 29.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “ Лукойл Нефтохим Бургас ” АД - гр. Бургас - 297.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-047 от 29.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД - гр. Благоевград - 349.26KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-045 от 26.03.2007 г. за цените на природния газ, считано от 01.04.2007 г - 198.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “ВКТВ ” ЕООД - гр. Велинград - 300.61KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Кюстендил - 340.37KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-042 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Бяла” ЕООД - гр. Севлиево - 327.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-041 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на ЕТ “Ердуван Чакър”, с. Раковски - 284.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-040 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Батак” ЕООД - гр. Батак - 301.38KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-038 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “ВКТВ ” ООД - гр. Ракитово - 294.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-037 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К Паничище” ООД - гр. Сепарева баня - 238.54KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 22.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково - 326.78KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-035 от 14.03.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас - 328.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-034 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Търговище - 332.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Инфрастрой” ЕООД - гр. Брацигово - 2.79MB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана - 402.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-030 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Лозенец - 309.71KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-029 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - 329.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Сливен - 343.07KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Добрич - 335.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-026 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К - Йовковци” ООД - гр. Велико Търново - 337.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-025 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Кърджали - 330.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-024 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “В и К - Бебреш” ЕООД - гр. Ботевград - 342.45KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-023 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Димитровград - 326.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-022 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Враца - 338.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-021 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на В и К “Меден кладенец” ЕООД - гр. Кубрат Решение на ДКЕВР № Ц-020 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград - 323.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Пещера - 321.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 12.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - 338.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 12.02.2007 г за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Шумен. - 329.99KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 12.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. София - 332.58KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-015 от 12.02.2007 г за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Свищов - 322.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 12.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян. - 322.71KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-013 от 12.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Златни пясъци” ООД. - 302.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 12.02.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на ““Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия”. - 278.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 12.02.2007 г за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на ““Аспарухов вал” ЕООД - гр. Кнежа. - 307.2KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-010 от 31.01.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих - 316.06KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-009 от 31.01.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе - 322.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-008 от 31.01.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Варна - 328.58KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-007 от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергия с ДДС на  "Слънчев бряг" АД - 251.11KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-006 от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергия с ДДС на  "E.ON България мрежи" АД и "E.ON България продажби" АД - 258.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-005 от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергия с ДДС на  "ЕВН България Електроснабдяване" АД и "ЕВН България Електроразпределение" АД - 256.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-004 от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергия с ДДС на НЕК ЕАД - 250.1KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-003 от 08.01.2007 г. за цените на електрическа енергия с ДДС на ЕРП "Златни пясъци" АД - 251.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-002 от 04.01.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Видин - 349.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-001 от 04.01.2007 г. за цените на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра - 332.57KB