За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Съобщения по чл. 61 от АПК 2017 г.


PDF документ Съобщение № С-46 от 07.08.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А - 69.73KB
PDF документ Съобщение № С-45 от 07.08.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43 - 70.33KB
PDF документ Съобщение № С-44 от 07.08.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 70.46KB
PDF документ Съобщение № С-43 от 07.08.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2 - 73.93KB
PDF документ Съобщение № С-42 от 07.08.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2 - 90.76KB
PDF документ Съобщение № С-41 от 26.07.2017 г. до „ФОРНЕТИН“ АД, ЕИК 202093813, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 8 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 10 - 73.59KB
PDF документ Съобщение № С-40 от 25.07.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2 - 74.29KB
PDF документ Съобщение № С-39 от 25.07.2017 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26 - 72.29KB
PDF документ Съобщение № С-38 от 14.07.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 74.93KB
PDF документ Съобщение № С-37 от 14.07.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3 и адрес за кореспонденция: гр. София 1172, кв. „Дианабад“, Ловен парк № 3, ап. 71 - 72.85KB
PDF документ Съобщение № С-36 от 14.07.2017 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3 - 71.15KB
PDF документ Съобщение № С-35 от 04.07.2017 г. до „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А - 71.93KB
PDF документ Съобщение № С-34 от 04.07.2017 г. до „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12 - 69.67KB
PDF документ Съобщение № С-33 от 04.07.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43 - 70.92KB
PDF документ Съобщение № С-32 от 04.07.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 - 71.59KB
PDF документ Съобщение № С-31 от 04.07.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 72.12KB
PDF документ Съобщение № С-30 от 04.07.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А - 72.18KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-66/22.06.2017 г. до Петър Цонев относно издадено Решение № Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-66/07.02.2017 г. от Петър Цонев срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. - 50.66KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11А-00-50/22.06.2017 г. до Александър Василев Иванов относно издадено Решение № Ж-104/27.04.2017 г. по жалби с вх. № Е-11А-00-50 от 01.09.2015 г., 26.10.2015 г., 06.06.2016 г. и от 17.12.2016 г. от Александър Василев Иванов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 53.16KB
PDF документ Съобщение с изх. № E-11ИН-00-58/22.06.2017 г. до Пламен Кирилов Пеев относно издадено Решение № Ж-96/25.04.2017 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-58/03.02.2017 г. от Пламен Кирилов Пеев срещу „Топлофикация Плевен” ЕАД. - 48.86KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11Г-00-2/22.06.2017 г. до Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-77/10.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-2/02.02.2017 г. от Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 51.78KB
PDF документ Съобщение с изх. № E-04-02-29/22.06.2017 г. до Георги Вичев относно издадено Решение № Ж-103/27.04.2017 г. по жалба с вх. № E-04-02-29/30.01.2017 г. от Георги Вичев срещу „Топлофикация Бургас” ЕАД. - 48.19KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11В-00-1/22.06.2017 г. до Весела Дончева Георгиева относно издадено Решение № Ж-74/07.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-1/23.01.2017 г. от Весела Дончева Георгиева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 49.99KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-04-02-39/22.06.2017 г. до Васил Ходжев относно издадено Решение № Ж-113/28.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-39/31.01.2017 г. от Васил Ходжев срещу „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД= - 49.95KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11А-00-68/22.06.2017 г. до Александър Стоянов Зайденов относно издадено Решение № Ж-109/28.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11А-00-68/19.12.2016 г. от Александър Стоянов Зайденов срещу „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. - 51.14KB
PDF документ Съобщение № С-29 от 21.06.2017 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8 - 104.4KB
PDF документ Съобщение № С-28 от 09.06.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Млдост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76 - 39.13KB
PDF документ Съобщение № С-27 от 09.06.2017 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3 - 38.51KB
PDF документ Съобщение № С-26 от 09.06.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43 - 37.68KB
PDF документ Съобщение № С-25 от 09.06.2017 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48 - 37.37KB
PDF документ Съобщение № С-24 от 23.05.2017 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26 - 33.6KB
PDF документ Съобщение № С-23 от 23.05.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 33.8KB
PDF документ Съобщение № С-22 от 23.05.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 33.72KB
PDF документ Съобщение № С-21 от 23.05.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 - 32.26KB
PDF документ Съобщение № С-20 от 23.05.2017 г. до „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 1, ап. 1 - 39.32KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-13-160-11/22.05.2017 г. до „Национал груп“ ООД, представлявано от Данаил Илиев, в качеството си на управител, относно издадено Решение № Ж-117/28.04.2017 г. по жалба с вх. № E-13-160-11/25.11.2016 г. от „Национал груп“ ООД срещу „Фючър Енерджи“ ООД. - 52.53KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11Д-00-39/16.05.2017 г. до г-жа Дария Панталеева относно издадено Решение № Ж-51/08.03.2017 г. по жалби с вх. № Е-11Д-00-39/22.06.2015 г. и вх. № Е-11Д-00-35 от 19.07.2016 г., 22.08.2016 г. и 29.11.2016 г., подадени от г-жа Дария Панталеева срещу "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - 52.95KB
PDF документ Съобщение № С-19 от 12.04.2017 г. във връзка със Заповед № З-ОХ-84 от 15.12.2016 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране - 50.83KB
PDF документ Съобщение № С-18 от 29.03.2017 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3 - 32.61KB
PDF документ Съобщение № С-17 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 32.65KB
PDF документ Съобщение № С-16 от 29.03.2017 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43 - 32.8KB
PDF документ Съобщение № С-15 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 33.1KB
PDF документ Съобщение № С-14 от 21.03.2017 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3 - 32.02KB
PDF документ Съобщение № С-13 от 21.03.2017 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. офис 72 - 29.84KB
PDF документ Съобщение № С-12 от 21.03.2017 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8 - 30.36KB
PDF документ Съобщение № С-11 от 21.03.2017 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. "Прелом" № 10, ет. 1, ап. 3 - 29.79KB
PDF документ Съобщение № С-10 от 21.03.2017 г. до "Е 3" ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 1, ап. 1 - 30.78KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-11П-00-5/27.02.2017 г. до Петър Владимиров Петров относно издадено Решение № Ж-14/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-5/19.01.2016 г. от Петър Владимиров Петров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. - 53.79KB
PDF документ Съобщение с изх. № С-9 / 06.02.2017 г. до Елена Костадинова Антова относно издадено Решение № Ж-16/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-273/03.10.2016 г. от Елена Костадинова Антова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 51.79KB
PDF документ Съобщение с изх. № С-8 / 06.02.2017 г. до „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД относно издадено Решение № Ж-118/21.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-12-00-357 от 10.11.2016 г., подадена от „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД, срещу „Енерго-Про Мрежи“ АД.. - 49.28KB
PDF документ Съобщение с изх. № C-7/20.01.2017 г. до Цоньо Димитров относно издадено Решение № № Ж-107/07.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-04-02-274/15.09.2016 г., подадена от Цоньо Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД - 48.93KB
PDF документ Съобщение с изх. № C-6/20.01.2017 г. до Владимир Йотов относно издадено Решение № № Ж-113/21.12.2016 г. по жалби с вх. № Е-12-00-5 от 07.01.2015 г., 11.02.2015 г., 11.08.2015 г., 26.08.2015 г., 10.09.2015 г., 11.01.2016 г. и 08.03.2016 г. от Владимир Йотов, изпълнителен директор на Акциoнерно дружество „Анонс 94“, срещу „ЕРП Златни пясъци“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД - 53.92KB
PDF документ Съобщение № С-5 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.57KB
PDF документ Съобщение № С-4 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 52.17KB
PDF документ Съобщение № С-3 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.6KB
PDF документ Съобщение № С-2 от 18.01.2017 г. до "ГОЛДЪН УОТЪРС" ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103947735, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Струга“ № 31, ет. 2, ап. 70 и ликвидатор Владимир Иванов Белинов с адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Прага“ № 6, партер - 34.61KB
PDF документ Съобщение № С-1 от 18.01.2017 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2 - 38.78KB