За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Съобщения по чл. 61 от АПК 2015 г.


PDF документ Съобщение № С-9 от 13.11.2015 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река: № 12 - 58.67KB
PDF документ Съобщение № С-8 от 13.11.2015 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65 - 56.07KB
PDF документ Съобщение № С-7 от 30.10.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен 8800, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ап. 312 - 37.69KB
PDF документ Съобщение № С-6 от 30.09.2015 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8 - 63.71KB
PDF документ Съобщение № С-5 от 15.09.2015 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 60.42KB
PDF документ Съобщение № С-4 от 15.09.2015 г. до "ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД – в ликвидация, ЕИК 109577844, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. "Хаджи Димитър" № 41, ап. 312 - 55.15KB
PDF документ Съобщение № С-3 от 16.06.2015 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А - 28.34KB
PDF документ Съобщение № С-2 от 16.06.2015 г. до "В. ПАУЪР" ЕООД, ЕИК 200268235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади-запад, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 2, ап. 4 - 133.35KB
PDF документ Съобщение № С-1 от 10.06.2015 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, ЕИК 117681013, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3 - 30.65KB