За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Съобщения по чл. 61 от АПК 2014 г.


PDF документ Съобщение № С-10 от 08.10.2014 г. до "Топлофикация Правец" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Правец 2161, ул. "Работническа" № 9, ЕИК 122082474. - 29.02KB
PDF документ Съобщение № С-9 от 31.07.2014 г. до "ЕН КО ГЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Провадия, с. Житница 9278, ул. "Цар Калоян" № 3, ЕИК 117681013. - 31.83KB
PDF документ Съобщение № С-8 от 29.07.2014 г. до "ИВАС 2008" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "ВИТОША", ж.к. "Манастирски поляни" ул. "Бяло Поле" № 29, ЕИК 200234980. - 31.61KB
PDF документ Съобщение № С-7 от 29.07.2014 г. до "ЕНЕРДЖИ ТРАНС БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район "Изгрев", ул. "Тинтява" № 120, ЕИК 201453614. - 33.87KB
PDF документ Съобщение № С-6 от 29.07.2014 г. до "АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1233, район "Сердика", ул. "Козлодуй" № 134А, офис 2 ЕИК 201730506. - 34.22KB
PDF документ Съобщение № С-5 от 16.07.2014 г. до "ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район "Лозенец", бул. "Н. Й. Вапцаров" № 53 А, ЕИК 200898611. - 667.39KB
PDF документ Съобщение № С-4 от 16.07.2014 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район "Слатина", ул. "Прелом" № 10, ет.1, ап. 3, ЕИК 200609131. - 647.46KB
PDF документ Съобщение № С-3 от 03.07.2014 г. до "Топлофикация - Правец" ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Правец 2161, ул. "Работническа" № 9, ЕИК 122082474. - 33.46KB
PDF документ Съобщение № С-2 от 03.07.2014 г. до "В. Пауър" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "Витоша", ж.к. "Манастирски ливади-запад", ул. "Бяло поле" № 3, ет.2, ап. 4, ЕИК 200268235. - 31.44KB
PDF документ Съобщение № С-1 от 03.07.2014 г. до "В. Пауър" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район "Витоша", ж.к. "Манастирски ливади-запад", ул. "Бяло поле" № 3, ет.2, ап. 4, ЕИК 200268235. - 28.46KB