За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Валентин Димитров Петков – член на КЕВР

Валентин Димитров Петков – член на КЕВР
       Професионална биография

2/2006 - 4/2015         Началник отдел „Контрол“ - Териториално звено „Изток“- гр. Варна, Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (Контрол върху дейността на ВиК оператори по смисъла на ЗРВКУ с обхват ВиК оператори на територията на областните градове Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Търговище и Силистра)

6/2002 – 12/2005        Управител - „Рувал Комерс“, гр. Варна

6/1999 – 6/2002         Заместник-управител – „ВиК“ ООД, гр. Варна (Планиране, организация и управление на дейностите по предоставяне на ВиК услуги в дружеството)

5/1991 – 5/1999        Управител - „Рувал Комерс“, гр. Варна

9/1988 – 5/1991        Началник отдел „Енерго - механичен“, завод „Дружба“ , гр. Варна (Планиране, организация, управление и технически контрол на производствената дейност, отговорност за организационните и техническите дейности в дружеството)

10/1985 - 8/1988        Началник отдел „Енерго - механичен“, завод „Ахрида“, гр. Кърджали (Планиране, организация, управление и технически контрол на производствената дейност, отговорности за организационните и технически дейностите на дружеството)

9/1982 – 9/1985        Началник цех „Електроснабдяване“, „Оловно-цинков комбинат“, гр. Кърджали (Планиране, организация, управление и технически контрол на производствената дейност, отговорности за електроснабдяването на дейностите в дружеството)

        Образование и квалификация

1977 - 1982 Висш Машинно-електротехнически институт, гр. Варна, професионална квалификация: магистър - електроинженер

        Езикови умения

Ползва английски и руски език