За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Георги Тонев Златев – член на КЕВР

Георги Тонев Златев – член на КЕВР
       Завършил е висше образование във Висшия Машинно-електротехнически институт – гр.Варна, магистър „електроинженер”, специалност „Електроенергетика”.

       Има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор. Професионалната си кариера започва през 1978 г. като дежурен главно ел. табло, монтьор „Поддръжка и ремонт на енергийно оборудване“ в цех „Електрически“ – „Брикел“ ЕАД, Гълъбово. Последователно преминава през длъжностите: енергетик на цех, началник цех „Електрически“ и заместник-главен инженер по ремонтната дейност /2002-2005 г./ Работил е и като приложен специалист в ТЕЦ „Марица изток 3“ АД, с. Медникарово.

       Ръководил е структуроопределящи предприятия от енергийния сектор: заместник-изпълнителен директор на ТЕЦ „Марица 3“ АД, Димитровград /2005-2007 г./. От 2007 до 2014 г. е последователно заместник-изпълнителен директор и изпълнителен директор на „Брикел“ ЕАД, Гълъбово, председател на Съвета на директорите на дружеството. От януари 2014 до 2015 г. е изпълнителен директор на „Мини Марица изток“ ЕАД, Раднево.

       Участвал е в разработването на стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и в редица проекти в публичния и частния сектор за развитие на енергийния отрасъл.