За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Владко Генчов Владимиров – член на КЕВР

Владко Генчов Владимиров – член на КЕВР
    Професионална биография

01/2015 - 04/2015     Консултант – „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево (координация дейността на дружеството в отношенията му с останалите дружества в групата на БЕХ, с БЕХ и с Министерство на енергетиката .

10/2013 – 01/2015     Директор Икономика и финанси „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево

10/2012– 10/2013      Директор Технико-икономически въпроси - „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево

09/2010 – 10/2012     Директор връзки с инвеститорите – „Кераминженеринг“АД, клон Багренци, Кюстендил

08/2003 - 09/2010     Директор Връзки с инвеститорите – „Руен Холдинг“ АД, Кюстендил

07/2002 – 08/2003      Търговски директор - Кераминженеринг“АД, клон Багренци, Кюстендил

05/1999 – 07/2002     Изпълнителен директор – „Авторемонт“ АД, гр.Дупница

02/1999 – 05/1999     Управител Керамичен завод „Яхиново“, гр.Дупница

09/1998 – 02/1999     Ръководител направление „Организация и контрол при производство на взривни вещества и взривявания в кариери и открити рудници

01/1998 – 09/1998      Директор Маркетинг и търговска дейност, Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

10/1997 – 01/1998     Управител Керамичен завод „Яхиново“, гр.Дупница

06/1995 – 09/1997     Подземен технолог в Централно управление - Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

04/1994 – 06/1995     Зам.-директор по експлоатация в р-к Бабино - Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

06/1992 – 04/1994     Зам.-директор по вентилация и безопасност на труда в р-к Бабино - Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

01/1990 – 06/1992     Началник Служба вентилация в р-к Бабино - Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

09/1986 – 01/1990     Началник смяна в р-к Бабино - Мини „Бобов дол“ЕАД, гр. Бобов дол

    Образование и квалификация

1981 - 1986      Висш Минно-геоложки институт, София: магистър, специалност: „ТМП“

    Допълнително обучение /специализации/

1989 - 1991     Дипломиран стопански ръководител /Мениджър/ - следдипломна квалификация на Висшата школа за управление и Институт за държавно и стопанско управление към Министерство на Икономиката

1995     Специализация за „Ръководител взривни работи“ в МГУ, София

2007     Завършен курс на обучение за Мениджър по качеството ISO-9001:2000

    Участие в проекти

Ръководител проект в Община Кюстендил по Програма „ФАР“

    Езикови умения

Ползва английски и руски език