За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Ремзи Дурмуш Осман – член на КЕВР

Ремзи Дурмуш Осман – член на КЕВР
Професионална биография

2002 – досега    адвокат, член на Софийска адвокатска колегия

2009 – 2013        народен представител в 41-во Народно събрание, член на Комисията по регионална политика и на Комисията по външна политика и отбрана

2005 – 2009        народен представител в 40-то Народно събрание, председател на Комисията по регионална политика и благоустройство, член на Комисията по правни въпроси

2001 – 2005        народен представител в 39-то Народно събрание, председател на Комисията по регионална политика и благоустройство, член на Комисията по правни въпроси

2005 – 2013        Заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана /Асамблея на Западноевропейския съюз/

1997 – 2001        народен представител в 38-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по регионална политика и благоустройство и член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията

1994 – 1997        народен представител в 37-то Народно събрание, член на Комисията по национална сигурност и член на Комисията по регионална политика и административно-териториално устройство

1991 – 1994        народен представител в 36-то Народно събрание, председател на Комисията по транспорт и член на Комисията по местно самоуправление, административно-териториално устройство и регионална политика

1990 – 1991        народен представител в VІІ Велико Народно събрание, член на Комисията по местно самоуправление, административно-териториално устройство и регионална политика

1990 – 2013 г.     През периода активно е участвал в подготовката и приемането на законодателството в областта на благоустрояването, В и К сектора, устройството на територията, местното самоуправление, регионалната политика и енергетиката

Образование и квалификация

1997        Магистър по право – Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство

1987        Бакалавър, специалност: учител-специалист, Технически колеж-Ямбол

Езикови умения

Ползва английски и руски език