За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Евгения Христова Харитонова – член на КЕВР

Евгения Христова Харитонова – член на КЕВР
       Професионална биография

04/2015 – досега         Член на Комисията за енергийно и водно регулиране

09/2014 – 04/2015        Член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

06/2014 – 08/2014        Директор бизнес развитие в „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД

02/2014 - 05/2013        Главен експерт в „Еко Енерджи Едюкейшън“ ЕООД

03/2013 – 06/2013        Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

05/2012 – 03/2013        Зам.министър в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

11/2010 - 04/2012        Член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

04/2010 – 10/2010        Консултант в областта на енергетиката

01/2007 – 04/2010        Ръководител отдел „Перспективи и развитие“ в ЕСО ЕАД

06/2000 – 12/2006        Ръководител отдел “Техническо проучване, проектиране и картотека” в НЕК ЕАД – П „Мрежи високо напрежение“

09/1999 – 05/2000        Член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

04/1995 – 09/1999        Ръководител отдел в НЕК ЕАД

09/1972 – 04/1995        Различни позиции в “Техенерго” ЕАД – експерт, научен сътрудник, началник управление

       Образование и квалификация:

1993 – 1995 г.         Следдипломна квалификация в УНСС и A.T.Karney (Дания)

1972 г.         Магистър - електроинженер - ТУ, София (бивш ВМЕИ)

       Допълнително обучение /специализации/

2003 г.         Специализация в Академия за международна икономика, Берлин

1999 г.         PAI - University of Bath, Лондон

1997 г.         Световна банка

       Участие в проекти

09/2014 -        Проект „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза“

1995 – 1999        Ръководител на Проект „Енергия 1“, финансиран със заем от Световната банка

2003-2006        Ръководител на Проект „Географска информационна система на електропреносната мрежа“ по Програма ФАР

       Езикови умения

Владее английски, немски и руски