За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player

Светла Петрова Тодорова – член на КЕВР

Светла Петрова Тодорова – член на КЕВР
        Професионална биография

04/2015 – до сега         Член на Комисията за енергийно и водно регулиране

09/2014 – 04/2015         Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

08/2013 – 08/2014         Консултант по проект на Европейската комисия „Помощ за Националната комисия за държавно енергийно регулиране на Украйна в областта на регулирането на електроенергийния пазар“.

05/2013 - 05/2013        Съветник по енергийните въпроси на заместник министър-председателя по икономическата политика в служебното правителство

09/2011 – 11/2012         Ключов консултант по цените на Регулаторния орган на Египет по проект на Европейската комисия: „Повишаване институционалния капацитет на египетския орган, отговорен за електроенергийните предприятия и защита на потребителите“

02/2010 – 11/2011         Ключов консултант на Регулаторната Агенция за енергетика на Черна гора и заместник-ръководител на екип по проект на Европейската комисия: „Техническа помощ за прилагането на Договора на Енергийната Общност“

09/2007 - 06/2009         Ключов консултант на трите регулаторни агенции в Босна и Херцеговина и изпълняващ длъжността ръководител на проект на Европейската Комисия: “Техническа помощ за регулаторната система в Босна и Херцеговина”

11/2001 – 11/2006         Член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

01/2000 – 11/2001         Директор на дирекция “Ценово регулиране” в Държавната комисия за енергийно регулиране

01/1997 – 01/2000         Началник отдел “Цени и регулиране” в Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси

12/1995 – 01/1997         Енергиен консултант, Проекти по ФАР за България: “Подготовка на регулаторна рамка за енергийния сектор“ и “Техническа помощ за допълненията към Закона за енергетиката”

08/1979 – 12/1992         Икономист и научен сътрудник в “Енергопроект”

       Образование и квалификация:

1979 г.         Магистър по икономика - Висш икономически институт, София

       Допълнително обучение /специализации/

1999 г.         Специализация в Ofgem, Великобритания

       Участие в проекти

09/2014         Ръководител за КЕВР на проект „Въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България – II фаза“

       Езикови умения

Владее английски и руски

Ползва френски и сръбски